Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres

Sobre el centro

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres imparteix diferents conferències, mòduls de reciclatge, cursos i taules rodones sobre temàtiques molt dispars, relacionades amb la justícia i els drets i morals. Per exemple, es poden cursar conferències sobre la problemàtica dels indults en l’actualitat o sobre les males pràctiques bancàries de naturalesa hipotecària, o cursar mòduls de reciclatge d’estrangeria sobre els menors no acompanyats o sobre dret comunitari. Les formacions no solen allargar-se gaires dies, i sovint són gratuïtes per a col·legiats. També hi ha varis cursos, que en aquest cas sí que s’allarguen alguns mesos. Alguns exemples serien el de mediació en Dret Civil privat i mediació familiar o el que tracta sobre els aspectes pràctics del Codi civil català.

Amb més de cent cinquanta anys d’història, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres és una Corporació de Dret Públic de caràcter professional la influència de la qual engloba tota la comarca de l’Alt Empordà. En un principi es va fixar que la data de fundació era l’any 1869, però finalment es va descobrir que el col·legi es constituí el 29 de juliol de 1841. D’aquesta forma es va convertir en el segon col·legi més antic de Catalunya.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

¡67% de ahorro!
 • Curso
 • A distancia
 • 1 Día

...(Llei 25/2010) comporta importants novetats algunes de les quals són de gran transcendència social. Examinarem les principals reformes del Títol III relatiu a la família... Aprende sobre: Estructura constitucional, Estabilidad constitucional, Derecho de familia... Ver más


20 
+ IVA
Añadir al comparador
Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • A distancia
 • 24 Días

...Disp. final 1a.1 i disp. final 4a Títol II: Institucions de protecció de la persona. Cap. 1: Disposicions comunes. Cap. 2: Tutela. Cap. 3: Curatela... Aprende sobre: Derecho de familia, Código civil... Ver más


200 
IVA inc.
Añadir al comparador
¡67% de ahorro!
Dret de la Circulació
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • A distancia
 • 1 Día

...(Llei 25/2010) comporta importants novetats algunes de les quals són de gran transcendència social. Examinarem les principals reformes del Títol III relatiu a la família... Aprende sobre: Código civil... Ver más


20 
IVA inc.
Añadir al comparador
¡25% de ahorro!
Reforma del Codi Penal
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • A distancia
 • 7 Semanas

...Programa Anàlisi general de la reforma. Disposicions addicionals, transitòries i finals. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Modificació de la responsabilitat penal... Aprende sobre: Código penal... Ver más


150 
+ IVA
Añadir al comparador
¡17% de ahorro!
Procediment Administratiu
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • A distancia
 • 24 Días

...Motivació. Eficàcia i invalidesa. Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu. Iniciació. Tramitació: prova, informes i audiència. Terminis... Aprende sobre: Asesoría jurídica... Ver más


200 
+ IVA
Añadir al comparador
Dret de la Circulació
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • Figueres
 • 1 Día

...(Llei 25/2010) comporta importants novetats algunes de les quals són de gran transcendència social. Examinarem les principals reformes del Títol III relatiu a la família... Aprende sobre: Derecho de familia, Derecho de las personas, Código civil... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador
¡43% de ahorro!
Procediment Administratiu
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • Figueres
 • 24 Días

...Motivació. Eficàcia i invalidesa. Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu. Iniciació. Tramitació: prova, informes i audiència. Terminis... Aprende sobre: Asesoría jurídica... Ver más


200 
IVA inc.
Añadir al comparador
Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres
 • Curso
 • Figueres
 • 24 Días

...Disp. final 1a.1 i disp. final 4a Títol II: Institucions de protecció de la persona. Cap. 1: Disposicions comunes. Cap. 2: Tutela. Cap. 3: Curatela... Aprende sobre: Derecho de familia, Código civil... Ver más


200 
IVA inc.
Añadir al comparador

Historia

És una institució amb més de cent cinquanta anys d’història, que ha suposat, i suposa encara a dia d’avui, un pilar social en l’àmbit local i una plataforma d’intervenció constant en el marc nacional i internacional de la professió de l’advocacia.

Fins el 2007, es fixava l’inici de la història del Col·legi d’Advocats de Figueres l’any 1869, atès que és precisament d’aquest any que es conserva el primer Llibre de Comptes, únic document que donava raó de l’inici de la història col·legial.

Però va ser gràcies a la tasca del company Santiago Yanes, advocat resident a Tenerife, que vàrem poder conèixer que el Col·legi d’Advocats de Figueres es va constituir el 29 de juliol de 1841. Efectivament aquest company va contactar amb el degà del Col·legi per compartir la referida descoverta i fer-ne partíceps a tots els companys.

Aquesta troballa té el seu origen a la localització d’un expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri de Justícia datat de l’any 1895 i iniciciat per tal de resoldre els dubtes sobre la continuïtat legal plantejada en aquella època pel propi Col·legi d’Advocats de Figueres, atès les diferents interpretacions possibles sobre el número d’advocats necessaris (20) que havien de tenir els Col·legis d’Advocats ja constituïts per tal de subsistir, segons la terminologia gramatical emprada per un costat, pels Estatutos para el Regimen y gobierno de los Colegios de Abogados del Territorio de la Península, Islas Baleares y Canarias, aprovats per la Real Ordre de 15 de març de 1895 i, per altre costat, la terminologia emprada per la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial, de 15 de setembre de 1870. Com hem dit, al marge del seu contingut concret, aquest expedient proporciona la valuosa documentació que permet fixar la data exacta de constituciódel Col·legi d’Advocats de Figueres: el dia 29 de juliol de 1841, amb 21 advocats adscrits segons afirmen el que era aleshores Degà accidental Sr. Carles Fages de Perramon i el Sr. Joan Moragas, Secretari de la Junta de Govern.

No coneixem, però, el nom dels 22 advocats fundadors; no coneixem ja gairebé res més de la història col·legial fins que no es restableix la normalitat administrativa col·legial creant-se les primeres actes de Juntes Generals l’any 1895. El que sí que ens permet afirmar la referida data de constitució és que el Col·legi d’Advocats de Figueres és la segona corporació professional d’advocats coneguda i constituïda en el marc territorial de Catalunya a partir del segle XIX. Altres Col·legis d’Advocats fundats al segle XIX són els de Barcelona (1833), de Tortosa (1844), de Tarragons (1845), de Vic (1882) i Manresa (1822).
Com s’ha dit, el primer Llibre de Comptes que es conserva és el de l’exercici 1869. La quota que vàren pagar els vint advocats aleshores col·legiats va ser de vint reals cadasqun, que es vàren utilitzar per pagar nou pessetes al porter “pel seu treball”, i la resta es va deixar com a “existència”.

El primer escribent que va tenir el Col·legi d’Advocats es va contractar l’any 1.870, i es va invertir la quantitat d’onze pessetes amb cinquanta cèntims.

Sens dubte, un dels primers objectius que es va marcar el Col·legi d’Advocats de Figueres va ser establir l’Audiència Criminal a Figueres, objetiu aconseguit l’any 1.882,en què es va insertar la seva creació a Gaceta del dia 16 d’octubre del citat any. Els advocats, Notaris, escribans i Procuradors vàren pagar la cinquena part de l’adaptació d’un local per a ells. Aquesta va ser la primera seu col·legial de la que tenim constància.

Cent anys més tard, el Col·legi d’Advocats de Figueres va aconseguir l’elevació dels Jutjats i Tribunals del Partit Judicial a la categoria de Magistratura, sense deixar aparcat l’objectiu de tornar a aconseguir una Secció de l’Audiència a la nostra ciutat.