Institut Pompeu Fabra

Institut Pompeu Fabra

Sobre el centro

CFGM de Mecanització

Competències professionals:
Realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips, obtenint la producció en les condicions de qualitat, seguretat i termini requerits. Sortides professionals:
Torner, fressador, mandrinador o rectificador, Matricer modelista i Manteniment industrial. La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). CFGS de Programació de la producció de fabricació mecànica

Competències professionals:
Programar, organitzar i col·laborar en el procés productiu de mecanització (arrencament de ferritja, conformat i mecanitzacions especials), i també en la producció i muntatge d'equips mecànics, assistint a la fabricació i realitzant la programació de sistemes automàtics, a partir de la documentació tècnica i donant el suport necessari als tècnics de nivell inferior. Sortides Professionals:
Programador de màquines de control numèric CNC i Tècnic en automatismes, pneumàtic i hidràulic. La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

  • Ciclo superior de FP
  • Badalona

...tales como cosméticos, perfumes, productos dietéticos, de herboristería o alimentos especiales y de droguería. Así mismo pueden trabajar en la obtención de productos biotecnológicos... Aprende sobre: Productos biotecnológicos, Producción biotecnológica, Productos farmacéuticos... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador