INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Sobre el centro

O Instituto Enerxético de Galicia nace a través da Lei 3/1999, do 11 de marzo, ó abeiro das competencias que a Comunidade Autónoma ostenta segundo o seu Estatuto de Autonomía (art. 13.2) e de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente. Na exposición de motivos da Lei 3/1999 destácanse algúns aspectos que definen a actual realidade enerxética e o valor estratéxico deste subsector económico. Esta exposición incide en que a utilización racional da enerxía é un factor clave da concorrencia empresarial e da calidade de vida dos cidadáns, en que é necesario e obrigado harmoniza-lo uso dos recursos enerxéticos e o respecto ambiental, e en que urxe diversifica-las fontes enerxéticas e diminuír, na medida do posible, a dependencia exterior. Por suposto, todas estas iniciativas sitúanse nun contexto dunha interdependencia económica e elevado grao de evolución tecnolóxica. O Parlamento de Galicia, unha vez avaliado o contexto enerxético galego e internacional, considerou oportuno crear unha entidade que levase a cabo as funcións, iniciativas e programas enerxéticos desenvolvidos ata entón por diferentes organismos da Administración autonómica, co obxectivo de afondar e consolida-la tarefa emprendida. A configuración legal do INEGA é a dun ente de dereito público, con personalidade xurídica e patrimonio propios. Está adscrito á Consellería competente en materia de enerxía e suxeito, nas súas actividades, ós programas e directrices xerais da Xunta, pero con autonomía funcional para realizar estudos, dictames, peritaxes e actividades formativas e comerciais para a Administración pública, para as empresas e para os particulares. Os obxectivos deste Instituto son, segundo o artigo 2 da Lei, o fomento e o pulo de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia; o estudo e o apoio de actuacións para o seu coñecemento; o desenvolvemento e a aplicación de novas tecnoloxías -incluídas as renovabl

Más información
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

Programa Calener Vyp Certificación Da Eficiencia Enerxética Dos Edificios
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
 • Curso
 • Rosaleda
 • 25h

...calefacción e refrixeración Cálculo, emenda de incidencias, melloras e análise de resultados RELATORES Rafael Fernández Vale, arquitecto Juan Ferreiro Oliva... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, MS DOS, Cte rite... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador
Calener Gt
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
 • Curso
 • Rosaleda
 • 30h

...os sistemas incluídos en Calener GT. Simultaneamente breve explicación de los sistemas. • Caso práctico I: Os profesores introducirán un edificio sinxelo... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador
Lider + Calener Vyp
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
 • Curso
 • Rosaleda
 • 40h

...dun edificio utilizando diferentes ferramentas gráficas. • Cálculo dos resultados e explicación dos mesmos. • Caso práctico III. (Bloque de vivendas)... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador
I Máster en Enerxías Renovables
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
 • Master
 • Rosaleda

...é dobre: por unha banda, refrescar coñecementos básicos ós profesionais que desenvolven o seu labor no mundo da enerxía e, por outra, dotar dos mesmos a aqueles que... Aprende sobre: Técnico en energías renovables... Ver más


Precio a consultar
Añadir al comparador
Ver todos