¡66% de ahorro!

L’economia a l’ESO: propostes didàctiques

Curso

En Palma

15 € + IVA

Descripción

 • Tipología

  Curso

 • Lugar

  Palma

 • Horas lectivas

  25h

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Palma (Islas Baleares)
Ver mapa
C/ Berenguer de Tornamira, 9, 07012

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

Justificació:

Les possibilitats d'estendre aquesta matèria als cursos d'ESO són més que possibles i necessàries, tal com ha defensat la prestigiosa professora Adela Cortina a instàncies tan importants com el Consell Escolar del Estat.

Per aquesta raó, el departament d'economia de l'IES Bendinat està desenvolupant des de setembre de 2009, un projecte de formació a través del Centre de Professors de Palma amb el títol: Aprèn a llegir economia.

Concretament, la motivació per posar en marxa aquest projecte és la manca i pobre producció didàctica d'aquesta matèria.

Aquesta és la principal dificultat per als professors que ens preocupam pel tractament dels continguts econòmics, tal com ha expressat la persona que més ha publicat sobre didàctica de l'economia, el professor Gabriel Travé de la Universitat de Huelva.

Aquest procés de reflexió sobre la didàctica de l'economia va donar com a primer resultat, una comunicació presentada a les Jornades: "Educació i Democràcia" celebrades a l'ICE de Palma en febrer de 2010 amb el títol: "Una visita escolar a la Delegació Especial de l'Agència Tributària: una possibilitat per a fer una vertadera classe d'economia ".

A final del curs, els resultats del grup del treball eren:

 • Un test d'avaluació d'economia per al batxillerat (extensible a l'ESO) – que fou presentat en el Congrés Internacional
  d'Economistes de l'Educació cel·lebrat a Santiago de Compostel·la en setembre de 2010- (BURGUÉS, J. i JOVÉ, O.
 • (2010): «Una nueva forma de evaluar el bachillerato: un ejemplo para el currículum de economía.» a Innovaciones en la Enseñanza de la Economía. Conferencia Internacional de Economistas de la Educación. Santiago de Compostela, setembre de 2010.).
 • Un buidatge dels termes econòmics que formaran un diccionari terminològic per a les etapes d'ESO i batxillerat, així com de les diferents fonts a utilitzar per realitzar-lo.

A més, he dissenyat una sèrie d'UD d'economia adequades metodològicament i curricularment per a distints nivells de l'ESO.

Objectius del curs:

 • Exposar l'estat de la qüestió de l'ensenyament de l'economia en els estudis no universitaris.
 • Mostrar els continguts econòmics que s'aborden a l'ESO i revelar-ne la seva importància.
 • Explicar com fer un enfocament didàctic-econòmic dels mateixos.
 • Oferir un conjunt d'UD per a fer-ho possible
 • Explicar una metodologia avaluativa dels continguts econòmics.

Continguts que se desenvoluparan:

 • L'economia en els estudis no universitaris
 • Els continguts d'economia dins altres currículums d'ESO
 • La metodologia de l'economia: didàctica i avaluació.

Metodologia:

Expositiva -de presentació, explicació i reflexió- per part del professor
Activa -de treball individual i en grup- per part dels alumnes. A més se realitzarà un "Taller d'elaboració d'Unitats Didàctiques: experimentació i elaboració".

Temporalització:

4 sessions de 3 h cada una:

1a. L'ESO, el batxillerat i l'economia: una ciència tan important per a comprendre el món com oblidada pel sistema educatiu.

2a. Quin són els continguts econòmics dins l'ESO?.

3a. Les competències educatives: les aportacions de l'economia per a la seva consecució. La didàctica de l'economia.

4a. L'avaluació per competències de l'economia. La definició de capacitats i de rúbriques d'avaluació. Un model propi d'avaluació de l'economia

2 sessions de 4 h cada una:

5a. "Taller d'elaboració d'Unitats Didàctiques: experimentació i elaboració".

6a. Presentació de les UDs i posada en comú.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

L’economia a l’ESO: propostes didàctiques

15 € + IVA