¡12% de ahorro!
   Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona

   L'Impost sobre el Valor Afegit i el Reglament de Facturació

   Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona
   En Barcelona

   375 
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Curso
   Lugar Barcelona
   Horas lectivas 24h
   • Curso
   • Barcelona
   • 24h
   Descripción


   Dirigido a: Dirigida especialment als professionals de l’a`mbit tributari i als seus col.laboradors, aixi´ com també, a titults universitaris recents i nous professionals que s’incorporen a una firma de serveis professionals.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Barcelona
   Moiá, 1-Tuset, 3, 08006, Barcelona, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Barcelona
   Moiá, 1-Tuset, 3, 08006, Barcelona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Titulación

   Certificado de asistencia otorgado por Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Temario

   Impost sobre el Valor Afegit

   1. L'impost sobre el Valor Afegit: fonament i fet imposable.
   Naturalesa. Delimitació especial de l'Impost. Concepte de
   fet imposable. El concepte d'empresari i professional.
   Delimitació amb el ITP i AJD. El lliurament de béns i la
   prestació de serveis. Les operacions no subjectes. Els
   autoconsums.

   2. Les exempcions: immobiliàries. La renúncia a l'exempció.

   3. L'IVA i el comerç exterior. Fet imposable “importació”.
   Concepte. Exempcions en les exportacions i operacions
   assimilades. Operacions assimilades a les importacions.
   Exempcions relaves a les zones franques i altres dipòsits i
   a règims duaners i fiscals. Exempcions en la importació.

   4. La fiscalitat de l'IVA en les relacions amb Europa. Estudi del
   fet imposable “adquisició intracomunitària de béns”:

   • Concepte d’AIB.
   • Persones de règim especial. AIB no subjectes.
   • Règim de vendes a distància
   • Béns objecte d'impostos especials
   • Exclusions del concepte de AIB
   • Règim de mitjans de transport nous

   Operacions realitzades per persones jurídiques no
   empresaris o professionals.
   Estudi del fet imposable “adquisició intracomunitària de
   béns”. Les transferències de béns internacionals.
   Operacions assimilades a les AIB. Exempcions en els
   Lliuraments intracomunitaris de béns. Exempcions en les
   AIB: Les denominades operacions triangulars.
   El transport i els serveis de mediació en les operacions
   intracomunitaris.

   5. Lloc de realització dels lliuraments de béns: regla general i
   regles especials. Lloc de realització de les prestacions de
   serveis: regla general i regles especials. Lloc de realització de
   les AIB.

   6. L'import de l'impost. La base imposable en els lliuraments
   de béns i en les prestacions del servei: Regla general i Regles
   especials. Els interessos per ajornament en el pagament.
   Modificació de la base imposable: supòsits especials de
   concurs de creditors i per crèdits total o parcialment
   incobrables. La base imposable en les AIB i en les
   importacions. Subjectes passius de l'Impost. La regla
   d'inversió del subjecte passiu. La repercussió de l'impost. El
   tpus impositu

   7. Deduccions: El concepte de sector diferenciat. La regla de
   prorrata: classes i procediment d'aplicació. Regularització de
   béns d'inversió. Lliurament de béns d'inversió durant el
   període de regularització.

   8. Deduccions de les quotes suportades amb anterioritat al
   començament d'actvitats. Regularització de les deduccions
   de les quotes suportades amb anterioritat al començament
   d'activitats. Rectificació de quotes repercutdes i
   suportades.
   Supòsits generals de devolució. Règim especial de devolució
   mensual. Devolució a persones no establertes en l'àmbit
   d'aplicació de l'impost.

   9. Règims especials.

   10. Últimes novetats en materia d’IVA


   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares