Curso actualmente no disponible

Màster interuniversitari

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica.

Master oficial

En Tarragona ()

2.950 € IVA inc.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Duración

  3 Cuatrimestres

 • Créditos

  90

Descripción

El pla d'estudis del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica s'estructura en tres quadrimestres lectius que es poden cursar en un curs i mig, al final dels quals es fa el lliurament i presentació del treball de fi de màster.

L'aprenentatge està organitzat a partir d'assignatures amb diferents tipus de contingut:
• Continguts d'iniciació metodològica o d'utilitat general per a la disciplina.
• Continguts de caràcter professionalitzador. Continguts d'especialització en àrees concretes de recerca de l'àmbit de l'arqueologia clàssica.
• Continguts sobre temàtiques concretes que se centren en períodes cronològics o conceptes de la història i l'arqueologia clàssica.

Es defineixen tres línies prioritàries d'aprofundiment:
1. Arqueologia del paisatge
2. Arqueologia de l'arquitectura
3. Arqueologia de la cultura material

Aquestes tres línies són considerades l'àmbit de més especialització del màster. L'estudiant té l'ocasió d'acostar-s'hi des d'una formació bàsica, metodològica, tecnològica i avançada. L’estudiant participa també en unes pràctiques externes que l’acosten al món laboral del treball de camp, de la gestió arqueològica o de la recerca i museïtzació.

Información importante

Orientación académica y profesional

A tener en cuenta

El màster està dirigit a estudiants amb una formació anterior en l'àmbit de l’arqueologia, la història, la història de l’art o la filologia clàssica. Altres titulacions afins com Antropologia, Arquitectura o Geografia poden donar lloc també a sol.licituds d’ingrés.

Titulacions d'admissió: • Llicenciatura o grau d'Història, Arqueologia, Història de l'Art i àmbits afins. • Llicenciatura o grau d'Humanitats, Filologia, Antropologia Social i Cultural, Geografia i àmbits afins. Els estudiants que accedeixin al màster procedents de llicenciatures d'Humanitats, Filologia Clàssica, Antropologia Social i Cultural, Geografia, Arquitectura o Enginyeria hauran de cursar fins a 18 crèdits de complements formatius, segons valori la comissió acadèmica.

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
13 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

 • Arqueologia de l'arquitectura
 • Arqueologia del paisatge
 • Arqueologia de la cultura material
 • Arqueología
 • Paleoambiente
 • Paleontología
 • Iconografía
 • Arte
 • Arqueometría
 • investigación

Profesores

Dra. Eva Subías Pascual

Dra. Eva Subías Pascual

Coordinadora académica

Temario

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Primer quadrimestre

· Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS

· Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura

· Iconografia i Produccions Artístiques

· Optatives

Segon quadriemstre

· Arqueometria. Materials Transformats i no Transformats

· Arqueologia d'Intervenció i Cartes de Risc

· Fonts Textuals per a la Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia

· Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic *

· Optatives


SEGON CURS: assignatures obligatòries

Primer quadrimestre

· Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia *

· Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques

· Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura

· Economia, Comerç i Materials

· Pràctiques Externes

· Treball de Fi de Màster

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

· Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica

· Introducció a l'Arqueologia del Territori

· Arqueologia de l'Arquitectura

· Introducció a la Ceramologia

· Arqueologia de les Ciutats Romanes

· Arqueologia de la Mort

· Arqueologia de la Guerra

· Arqueologia de la Hidràulica

· Religió i Mitologia del Món Clàssic

· Arqueologia de la Colonització

· Arqueologia Ibèrica

· Arqueologia del Territori en el Mediterrani Antic

· Arqueologia de l'Antiguitat Tardana

· Arqueologia de la Producció i Tecnologia Antiga

· Arquitectura Grega i Romana

· Institucions Jurídiques Romanes

· Arqueologia de l'Orient Grecoromà

· Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia

· Arquitectura Grega i Romana

· Institucions Jurídiques Romanes

· Arqueologia de l'Orient Grecoromà

· Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia

· Mètodes Estadístics Aplicats a l'Arqueologia

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

· Arqueologia de Grècia (URV)

· Història i Arqueologia de Grècia (URV)

· Arqueologia de Roma (URV)

· Història i Arqueologia de Roma (URV)

· Protohistòria de la Mediterrània (URV)

· Epigrafia i Numismàtica (UAB)

· Instruments per als Estudis Clàssics (UAB)

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació

Información adicional

Facebook: MasterArqueologiaClassica

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica.

2.950 € IVA inc.