UVIGO - Facultad de Ciencias del Mar

   Máster en Oceanografía

   UVIGO - Facultad de Ciencias del Mar
   En Vigo

   1.773 
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Curso
   Lugar Vigo
   Duración 1 Año
   Créditos 60
   Prácticas en empresa
   • Curso
   • Vigo
   • Duración:
    1 Año
   • Créditos: 60
   • Prácticas en empresa
   Descripción


   Dirigido a: 1) Considerarase titulación preferente a licenciatura/grao en Ciencias do Mar, así como as titulacións estranxeiras en Oceanografía. Criterios de valoración: CV. A Comisión Académica será a encargada de realizar esta valoración. 2) Resto de licenciaturas/graos de ciencias. Criterios de valoración: CV e a súa adecuación ao ámbito do título. A Comisión Académica realizará esta valoración. 3) Outras titulacións. Criterios de valoración: CV e a súa adecuación ao ámbito do título.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Vigo
   Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36200, Pontevedra, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Vigo
   Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36200, Pontevedra, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Temario

   El Máster en Oceanografía tiene como objetivo:
   - Subministrar unha serie de técnicas específicas de mostraxe, obtención, análise e tratamento de datos experimentais necesarios para desenvolver a metodoloxía científica que require a disciplina oceanográfica, en calquera das súas vertentes.
   - Proporcionar coñecementos avanzados, actualizados e rigorosos, sobre os problemas relacionados co funcionamento dos océanos e as súas perturbacións, fundamentalmente as asociadas á Mudanza Global, con referencia ao impacto da actividade humana sobre os mecanismos fundamentais de funcionamento dos océanos, incluídos os impactos sobre o clima, os ciclos da auga e dos elementos fundamentais, a perda de biodiversidade e a introdución de substancias químicas que modifican a composición dos océanos.
   - Prover coñecementos actuais sobre o papel do océano nos ciclos bioxeoquímicos dos principais elementos na biosfera, nun contexto de Mudanza Global, así como metodoloxías e ferramentas de investigación para o seu estudo.
   - Proporcionar formación multi- e interdisciplinar de xeito que, ao finalizar o curso, o estudante teña unha formación sólida que lle permita dirixir a súa carreira profesional a sectores tanto industriais como académicos ou de investigación.
   - Dotar os alumnos das ferramentas necesarias para afrontar diversos problemas que poden xurdir na vida profesional relacionados co océano.

   Información adicional

   Prácticas en empresa: No cpnstan prácticas

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares