EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Màster universitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica.

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Online

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Metodología Online
Duración 2 Cuatrimestres
Inicio Mayo
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
  • Master oficial
  • Online
  • Duración:
    2 Cuatrimestres
  • Inicio:
    Mayo
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

El màster en línia en Enginyeria Computacional i Matemàtica (ECiM) ofereix una formació interdisciplinària en les àrees d'enginyeria i ciències aplicades. El programa ECiM inclou temàtiques d'actualitat, com el modelatge i la simulació per ordinador, els mètodes numèrics, la computació paral·lela i distribuïda, la representació del coneixement, les xarxes i grafs, l'optimització aplicada, etc.

L'estudiant ha de completar un total de 60 crèdits europeus , que es distribueixen de la manera següent: 17 en assignatures obligatòries, 25 en assignatures optatives i 18 en el projecte de fi de màster. L'ECiM està dissenyat per ser completat en un any (estudiants a temps complet) o dos anys (estudiants a temps parcial).

Información importante

Orientación académica y profesional

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Mayo
Online
Inicio Mayo
Ubicación
Online

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Computación
Matemáticas
Mètodes numérics
Computación de altas prestaciones
Simulació
Enginyeria
Mètodes Numèrics en Enginyeria
Computació d'altes prestacions
Computació d'altes prestacions

Temario

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Primer quadrimestre

· Mètodes Numèrics en Enginyeria

· Computació d'Altes Prestacions

· Optatives

Segon quadrimestre

· Simulació

· Treball de Fi de Màster

· Optatives

ASSIGNATURES OPTATIVES:

· Codis Correctors d'Errors

· Sistemes Dinàmics Caòtics

· Grafs i Aplicacions

· Modelització mitjançant Equacions Diferencials

· Criptologia

· Anàlisi Multivariant de Dades

· Simulació amb Partícules i amb Elements Finits

· Xarxes Complexes

· Investigació Operativa

· Optimització Combinatòria

· Estructures de Dades i Algoritmes

· Representació del Coneixement

· Intel·ligència Artificial

· Computació Distribuïda

· Reconeixement de Patrons