USC - Facultad de Geografía e Historia

Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade

USC - Facultad de Geografía e Historia
En Santiago de Compostela

1.773 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Santiago de compostela
Duración 1 Año
Créditos 60
Prácticas en empresa
  • Master oficial
  • Santiago de compostela
  • Duración:
    1 Año
  • Créditos: 60
  • Prácticas en empresa
Descripción


Dirigido a: Titulacións da área de Humanidades e de Ciencias Sociais. Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual de matrícula.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Universidad, 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
Universidad, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Historia del arte
Patrimonio histórico
Patrimonio cultural
Geografía e historia
Crítica de arte

Temario

Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade tiene como objetivos: Capacitar aos estudantes para estableceren relacións recíprocas entre os principais eixos que configuran o máster: histórico, arqueolóxico-artístico e lingüístico-literario.
b) Capacitar aos alumnos para adquiriren un coñecemento exhaustivo das liñas de investigación e das propostas críticas máis relevantes no ámbito dos estudos clásicos.
c) Proporcionar aos estudantes os fundamentos metodolóxicos e críticos que lles permitan acceder ao exercicio da actividade investigadora cunha formación versátil e interdisciplinar.
d) Capacitar ao alumnado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo da arqueoloxía, así como indicar a súa utilidade na práctica investigadora e na divulgación do patrimonio cultural.
e) Dotar aos estudantes das destrezas fundamentais para o aproveitamento dos coñecementos adquiridos e a súa aplicación á correcta interpretación e difusión do mundo clásico.
f) Capacitar aos estudantes para abriren vías de investigación novas no ámbito do mundo clásico.
g) Facer posible que os estudantes cos seus traballos de investigación contribúan ao desenvolvemento cultural europeo a través da interpretación crítica e a correcta transmisión do patrimonio cultural clásico nas súas diversas manifestacións.

Información adicional

Prácticas en empresa: No constan Prácticas

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares