Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade

Master oficial

En Santiago de Compostela

1.773 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Lugar

  Santiago de compostela

 • Duración

  1 Año

 • Créditos

  60

 • Prácticas en empresa


Dirigido a: Titulacións da área de Humanidades e de Ciencias Sociais. Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual de matrícula.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Santiago de Compostela (A Coruña)
Ver mapa
Universidad, 15782

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Historia del arte
 • Patrimonio histórico
 • Patrimonio cultural
 • Geografía e historia
 • Crítica de arte

Temario

Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade tiene como objetivos: Capacitar aos estudantes para estableceren relacións recíprocas entre os principais eixos que configuran o máster: histórico, arqueolóxico-artístico e lingüístico-literario.
b) Capacitar aos alumnos para adquiriren un coñecemento exhaustivo das liñas de investigación e das propostas críticas máis relevantes no ámbito dos estudos clásicos.
c) Proporcionar aos estudantes os fundamentos metodolóxicos e críticos que lles permitan acceder ao exercicio da actividade investigadora cunha formación versátil e interdisciplinar.
d) Capacitar ao alumnado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo da arqueoloxía, así como indicar a súa utilidade na práctica investigadora e na divulgación do patrimonio cultural.
e) Dotar aos estudantes das destrezas fundamentais para o aproveitamento dos coñecementos adquiridos e a súa aplicación á correcta interpretación e difusión do mundo clásico.
f) Capacitar aos estudantes para abriren vías de investigación novas no ámbito do mundo clásico.
g) Facer posible que os estudantes cos seus traballos de investigación contribúan ao desenvolvemento cultural europeo a través da interpretación crítica e a correcta transmisión do patrimonio cultural clásico nas súas diversas manifestacións.

Información adicional

Prácticas en empresa: No constan Prácticas

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade

1.773 € IVA inc.