UDL - Universidad de Lleida

Máster universitario en Gestión de Suelos y Aguas

UDL - Universidad de Lleida
En lleida

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Lleida
Inicio Fechas a elegir
 • Master oficial
 • Lleida
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

El màster (biennal) interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2008/09, juntament amb la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Pública de Navarra. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES). En l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l’experiència adquirida durant els anys de col·laboració de les esmentades universitats en estudis de doctorat anteriors.

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Els estudis d'aquests màster condueixen al títol de Màster en Gestió de Sòls i Aigües.
Full informatiu del Màster
Vídeo presentació del Màster Interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
lleida
Lleida, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
lleida
Lleida, España
Ver mapa

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Edafología
Hidrología
Hidrología
Edafología

Temario

Mòdul 1: Inventari i avaluació de sòls i del territori (Ob)
 • Matèria (Assignatura)
 • Estudi de sòls
 • Sistemes d’informació de sòls
 • Avaluació de sòls, gestió d’espais naturals i ordenació del territori
 • Interaccions sòl-aigua-planta-atmosfera
 • Mòdul 2: Qualitat i degradació de sòls i aigües (Ob)
 • Matèria (Assignatura)
 • Qualitat de sòls i aigües
 • Processos de degradació i rehabilitació de sòls
 • Ecologia del sòl
 • Gestió de residus i valorització a través del sòl
 • Mòdul 3: Contaminació i sanejament de sòls i aigües (Ob)
 • Matèria (Assignatura)
 • Característiques i efectes dels contaminants
 • Tractament i reutilització d’aigües
 • Sòls contaminats i tècniques de sanejament
 • Mòdul 4: Aigua i regadius en medis semiàrids (Ob)
 • Matèria (Assignatura)
 • Gestió dels Recursos Hídrics
 • Avaluació i tecnologia de Regadius
 • Mòdul 5: Treball pràctic en gestió de sòls i aigües (Ob)
 • Matèria (Assignatura)
 • Mapa de sòls, elaboració, interpretació i avaluació
 • Riscs geològics i restauració ambiental
 • Mòdul 6: Hidrologia de conques i rius (Opt)
 • Matèria (Assignatura)
 • Processos hidromorfològics i limnològics
 • Riscs hidrològics
 • Conservació i restauració de medis aquàtics
 • Mòdul 7: Sòls i aigües en sistemes silvopastorals (Opt)
 • Matèria (Assignatura)
 • Avaluació i gestió de sistemes naturals i forestals
 • Maneig de sòls en sistemes silvopastorals
 • Pertorbacions i rehabilitació de sòls
 • Mòdul 8: Sòls i aigües en sistemes agrícoles (Opt)
 • Matèria (Assignatura)
 • Gestió i maneig de l’aigua del reg
 • Maneig del sòl, fertilització i pertorbacions ambientals
 • Tecnologia de sòls
 • Treball Fi de Màster (recerca o professionalitzador)

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares