¡50% de ahorro!
Il. C. O. de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona

Móduls

Il. C. O. de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona
En Girona

50 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Lugar Girona
Horas lectivas 4h
  • Curso
  • Girona
  • 4h
Descripción

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Girona
Ronda Ferran Puig, 4, 17001, Girona, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Girona
Ronda Ferran Puig, 4, 17001, Girona, España
Ver mapa

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Temario

Programa

Fiscalitat Estimació Objectiva IRPF- Règim Simplificat- R. Especial
Agricultura Ramaderia i Pesca- Recàrrec d’Equivalència. Novetats
fiscals 2011
1- Ordre Mòduls 2011: Estudi i incidències de les novetats.
Activitats independents i accessòries. Àmbit objectiu i subjectiu.
Incidències fiscals en els diferents procediments tributaris.
2- Epígraf de l’IAE i notes de cada activitat contemplada en l´ordre
ministerial. Activitats epigrafiades incorrectament i conseqüències
fiscals.
3- Incompatibilitats. Renúncies. Exclusions. Incidències freqüents i
correccions administratives.
4- Estimació Indirecta en el procediment inspector.
5- Subcontratació-Activitat real i simulada.
6- Entitat mercantil-soci mòduls. Societats civils i socis-mòduls.
7- Activitats de temporada. Alta i baixa de l’IAE. Incidències fiscals.
8- Estimació benefici mòduls. Guanys patrimonials no justificats
empresaris mòduls.
9- IVA suportat bens corrents i actius fixes. Deduïbilitat-
Temporalitat-Caducitat-Prorrata.
10- Empresari amb diferents activitats en R.Simplificat. Sectors
diferenciats. Operacions excloses. Factures emeses i la seva
justificació Factures falses. Sancions tributàries. Obligacions
formals i model informatiu 347.
11- Incidències rellevants en els règims especials Agricultura,
Ramaderia i Pesca i Recàrrec d´Equivalència.
12- Activitats independents amb una major problemàtica.
13- Doctrina administrativa i la seva aplicació fiscal.
14- Procediments tributaris E.Objectiva.
15- Preguntes i supòsits pràctics.