PIMEC Formació

   Nomines i seguretat social nivell avançat

   PIMEC Formació
   En Barcelona

   Curso gratis
   subvencionado por el Estado
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Subvencionado
   Nivel Nivel intermedio
   Lugar Barcelona
   Horas lectivas 40h
   Duración Flexible
   Inicio 22/10/2019
   • Subvencionado
   • Nivel intermedio
   • Barcelona
   • 40h
   • Duración:
    Flexible
   • Inicio:
    22/10/2019
   Descripción

   Ampliem i aprofundim els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per realitzar nòmines, cotitzacions a la seguretat social, salaris i liquidacions dels treballadors, així com saber gestionar diferents tipus de baixes, i aprendrem a utilitzar aplicacions informàtiques per la gestió de personal . Nivell Avançat.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación Horario
   22 oct 2019
   Barcelona
   Calle Viladomat, 174, 08015, Barcelona, España
   Ver mapa
   Dimarts i dijous 17:30 a 20:50 h
   Inicio 22 oct 2019
   Ubicación
   Barcelona
   Calle Viladomat, 174, 08015, Barcelona, España
   Ver mapa
   Horario Dimarts i dijous 17:30 a 20:50 h

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   - Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. - Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa. - Dominar la confecció de tramitar nòmines

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Seguretat
   Seguretat Social
   Autònoms
   Treballadors
   Característiques
   Contracte
   Obligatoris
   Contractació
   Enquadrament
   Suspensió
   Confecció

   Profesores

   Equipo Docente
   Equipo Docente
   Profesorado

   Temario

   Continguts

   1. Gestió laboral
   1.1. L'empresa i la Seguretat Social
   2. Règim general de la seguretat social
   3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
   4. El règim especial dels treballadors autònoms
   5. Llibres obligatoris
   6. El calendari laboral
   7. La contractació de treballadors
   7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats
   8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
   9. Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
   10. L'expedient del treballador
   11. Contractes bonificats
   12. Tramitació
   12.1. Rebut de salaris/nòmines
   12.2. Impresos oficials
   12.3. Conceptes salarials i normativa legal
   12.4. Confecció del rebut de salari
   13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
   14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
   14.1. Càlcul de cotitzacions
   14.2. Cotització en períodes de baixa
   15. Liquidacions
   15.1. Baixes per contingències comunes i professionals
   15.2. Retencions a compte de l'IRPF
   15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament
   15.4. Situacions especials
   15.5. Incapacitat temporal i maternitat
   15.6. Contractació a temps parcial
   15.7. Cotització a la Seguretat Social
   15.8. Impresos oficials i terminis de presentació
   15.9. Omplir TC-1, TC-2
   15.10. Tipus de cotització
   15.11. Ajornaments i recàrrecs
   15.12. Sistema XARXA
   16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
   16.1. Fitxers treballadors
   16.2. Processos de nòmines
   16.3. Processos de Seguretat Social
   16.4. Processos de l'IRPF
   16.5. Tancaments. Informes i estadístiques