• EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Primeiros Auxilios

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial Lugo

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Metodología Semipresencial
Lugar Lugo
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • Semipresencial
  • Lugo
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. te presenta el siguiente curso con el que podrás formarte y desarrollarte en tu carrera profesional. No dejes escapar la oportunidad de estudiar en un centro como Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. con el que podrás alcanzar todos tus propósitos laborales.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Lugo
Ver mapa
27003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 1 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Temario

" Obxetivos Obxectivo xeral:
O obxectivo xeral da presente acción formativa é inculcar ós traballadores os coñecementos necesarios que lles permitan coñecer e manexar as normas fundamentais sobre a saúde e seguridade no traballo

Obxectivos específicos:
-Coñecer os dereitos e obrigas que teñen os traballadores relativos á súa seguridade e saúde dentro do posto de traballo.
-Coñecer os principais riscos e as medidas para a súa prevención
-Aprender as principais técnicas de actuación ante posibles danos e lesións producidas no posto de traballo
-Aplicar correctamente a normativa vixente en materia de seguridade no traballo
-Evitar as consecuencias lesivas de incidentes, accidentes e posibles situacións de emerxencia.

Obxectivos do módulo "Sensibilización ambiental":
Preténdese concienciar os asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar os participantes das vantaxes das políticas de igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poden facer á sociedade.

Programa Módulo 1: Actuación ante Situacións de Emerxencia

Módulo 2: Botiquín de Primeiros Auxilios

Módulo 3: Concepto de Primeiros Auxilios

Módulo 4: Principios na Actuación de Primeiros Auxilios

Módulo 5: Terminoloxía Clínica

Módulo 6: Valoración do Estado do Accidentado

Módulo 7: Aspectos Xurídicos Relacionados co Socorrismo

Módulo 8: Feridas

Módulo 9: Queimaduras

Módulo 10: Hemorraxias e Shock Hipovolémico

Módulo 11: Esguinces, Luxacións e Fracturas

Módulo 12: Lipotimia ou Desmaio - Convulsións

Módulo 13: Asfixia

Módulo 14: R.C.P.
MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización ambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deteriorización do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de igualdade: introdución. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

"