Seguridade no Manexo das Carretillas Elevadoras

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

subvencionado por el Estado
Curso gratis
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Lugar Lugo
Horas lectivas 35h
  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 35h
Descripción

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

Área Prevención de Riesgos Laborales Modalidade Mixta Data de Comezo 07-04-2008 Data de Remate 26-04-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Direccion Total Horas Lectivas 35 Horarios Horario: do 7 ao 15 de abril de luns a xoves de 20:00 a 22:30 e os sabados 19 e 26 de abril de 9:00 a 14:00 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:
Realizar correctamente as operacións de carga/descarga e transporte de mercancías con carretilla elevadora, respectando todas as medidas de seguridade establecidas.

Obxectivos específicos:
-Manexar carretillas elevadoras tendo conta todas as disposicións de seguridade e prevención existentes na utilización deste tipo de maquinaria
-Aplicar as habilidades e destrezas necesarias para realizar as operacións de carga/descarga, transporte e así poder optimizar os traballos con carretillas elevadoras.
-Identificar os riscos inherentes ao manexo de carretillas elevadoras para aplicar as medidas preventivas máis adecuadas a cada operación.
-Realizar os labores de mantemento preventivo desta maquinaria.

Obxectivos do módulo "Sensibilización ambiental":
- Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
- Coñecer vos principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
- Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar non só.
- Coñecer a definición e caracterización dous diferentes tipos de residuos especialmente vos problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar vos participantes dás vantaxes dás políticas de igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poidan facer á sociedadePrograma Modulo 1 Parte teórica (15 horas):
1. Introdución
2. Características técnicas das carretillas:
2.1. Constitución da carretilla elevadora: Principais sistemas e elementos de seguridade
2.2. Estabilidade da carretilla: Principios fundamentais de equilibrio
2.3. Equipos intercambiables
3. Requisitos do Operador de Carretilla Elevadora
4. Riscos e factores de risco
5. Lugares de traballo: Condicións de seguridade
6. Pautas para unha utilización segura:
6.1. Comprobacións previas á utilización da carretilla
6.2. Colocación da carga
6.3. Elevación de persoas
6.4. Normas de circulación
6.5. Actuación en caso de envorco
6.6. Estacionamento da carretilla
6.7. Carga de combustible, recarga de baterías e limpeza da carretilla
6.8. Manipulación manual de cargas
6.9. Equipos de Protección Individual
7. Actuación en caso de accidente

Módulo 2 Parte práctica (10 horas):
1. Presentación das funcións de mando, indicacións, límites de emprego e demais particularidades da carretilla.
2. Realización das comprobacións previas da carretilla
3. Realización de manobras específicas en circuíto:
3.1. Circulación
3.2. Estiba
3.3. Apilado
4. Recarga de baterías


MÓDULOS

(5 horas)Sensibilización ambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deterioración do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do só.
Contaminación dás augas.
Contaminación acústica.
Impacto paisaxístico e ocupación do só.

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introdución. Ou concepto de igualdade.
-Políticas, programas e leis de igualdade.
-As accións positivas. Ou mainstreaming de xénero.
-Vos plans de igualdade.
-Novo contrato social abrandares-homes: obxectivos e estratexias.

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares