Especialista en Gestión de Promoción Inmobiliaria

USC - Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
En Santiago de Compostela

2.300 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

 • Postgrado
 • Santiago de compostela
 • 330 horas lectivas
Descripción

Objetivo del curso: Tras unha visión xeral do mercado inmobiliario, céntrase na dirección de operacións inmobiliarias, desde a súa concepción ata o libramento do produto edificado ao usuario, abarcando disciplinas como o dereito inmobiliario, a xestión urbanística e a vivenda, a contabilidade e a fiscalidade inmobiliaria, a financiación, o marketing e a comercialización de produtos inmobiliarios.
Dirigido a: Titulados de primeiro e segundo ciclo. Profesionais do sector inmobiliario con acreditada experiencia que cumpran os requisitos para cursar estudos na universidade.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Avda. do Burgo das Nacións, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

· Titulación

Título Propio de Especialista, expedido por la USC.

¿Qué aprendes en este curso?

Dirección financiera
Intermediación financiera
Estudios inmobiliarios
Financiación inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Tasador

Temario

Plan de Estudios:
 1. O Estatuto Xurídico da Propiedade: Dereito Privado e Público. Créditos: 1,5
 2. O Dereito Urbanístico. Principios Xerais. Créditos: 0,5
 3. Planeamento e Xestión do Solo. Créditos: 1
 4. Xestión Urbanística. Créditos: 2,5
 5. A Vivenda. Créditos: 0,5
 6. Lei de Ordenación da Edificación. Licencias e Delitos Urbanísticos. Créditos: 1,5
 7. Contratación Pública e Privada. Créditos: 1
 8. Aspectos Xurídicos da Actividade Inmobiliaria desde un punto de vista Notarial e Rexistral. Créditos: 1
 9. Taller: Desenvolvemento e Execución dunha Xunta de Compensación e un Plan Parcial/Especial de Ordenación para a Promoción de Vivendas. Créditos: 2,5
 10. Contabilidade de Empresas Inmobiliarias. Créditos: 3
 11. Fiscalidade Inmobiliaria. Créditos: 3
 12. Marketing e Comercialización de Produtos Inmobiliarios. Créditos: 1
 13. Fontes de Financiación das Operacións Inmobiliarias: Públicas e Privadas. Créditos: 2,5
 14. Análise de Viabilidade de Promocións Inmobiliarias. Créditos: 3
 15. Valoracións e Taxacións Inmobiliarias. Créditos: 1
 16. Análise de Casos Prácticos. . Créditos: 2
 17. Actividade de Intermediación Inmobiliaria. Créditos: 1
 18. Proxecto Fin de Curso. Créditos: 4,5
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 15/06/07 al 30/11/07.
 • Plazo Matrícula: del 10/12/07 al 19/12/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 5ª.
 • Créditos: 33.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: Xoves e venres (sábados ocasionalmente), de 16:00 a 21:00 horas.
 • Dirección: José Manuel Maside Sanfiz y Maria Celia López Penabad.
 • Organiza: Departamento de Economía Financeira e Contabilidade.

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: Pago único.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 40