USC - Departamento de Cirugía

   Capacitación para Dirixir Instalacións de Radiodiagnóstico. Especialidade: Radiodiagnóstic

   USC - Departamento de Cirugía
   En Santiago de Compostela

   180 
   + IVA
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Postgrado
   Lugar Santiago de compostela
   • Postgrado
   • Santiago de compostela
   Descripción

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Santiago de Compostela
   R/ de San Francisco, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Santiago de Compostela
   R/ de San Francisco, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Licenciado en Odontoloxía

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Física médica
   Radiodiagnóstico

   Temario

   Sé e enderezo do curso:

   Facultade de Odontoloxía
   c/ Entreríos s/n
   15782 Santiago de COmpostela

   Obxectivos do curso:

   O curso vai dirixido a licenciados en Odontoloxia interesados na explotación de Instalacións de Radiodiagnóstico. Ten como obxectivo proporcionar os coñecementos teóricos e prácticos relativos á natureza dos raios X, dar a coñecer os riscos asociados á súa aplicación no radiodiagnóstico dental, así como, a forma de previlos e minimizalos, tal como esixe o Real Decreto 1891/1991 para a obtención da acreditación para dirixir instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.

   Este curso está homologado polo Consejo de Seguridade Nuclear e está declarado de interese sanitario.

   METODOLOXÍA

   O curso é totalmente presencial. As leccións teóricas serán impartidas por titulados universitarios expertos en cada materia, e serán complementadas con seminarios e exercicios. As leccións prácticas serán impartidas por persoas de recoñecida experiencia profesional, e desenvolveranse en instalacións axeitadas á materia a impartir. A evaluación dos coñecementos adquiridos polos alumnos realizarase mediante proba escrita tipo test proposta pola dirección do curso.

   Sistema de selección:

   Orde de preinscrición

   Procedemento de Avaliación:

   Proba escrita tipo test que constará dunhas 60 preguntas ditribuídas en bloques correspondentes ás áreas básicas e específicas. A superación da proba suporá un mínimo do 75% de acertos.

   Programa:

   1. Estrutura Atómica. Créditos: 0,1
   2. Interacción de Electróns coa Materia. Créditos: 0,1
   3. Interacción de Fotóns coa Materia. Créditos: 0,1
   4. Magnitudes e Unidades Radiolóxicas. Créditos: 0,1
   5. Características Físicas dos Equipos de Radiodiagnóstico e do Feixe de Radiación. Créditos: 0,1
   6. Detección da Radiación.. Créditos: 0,1
   7. Radiobioloxía. Créditos: 0,1
   8. Protección Radiolóxica. Criterios Xerais. Créditos: 0,1
   9. Protección Operacional. Regulamento sobre Protección Sanitaria Contra Radiacións Ionizantes.. Créditos: 0,1
   10. Radioprotección Aplicada á Radioloxía Diagnóstica. Créditos: 0,1
   11. Garantía de Calidade en Instalacións de Radiodiagnóstico. Créditos: 0,1
   12. Aspectos Legais e Administrativos. Leis Básicas e Regulamentos. Créditos: 0,1
   13. Descripción e Manexo dos Monitores de Radiación e Dosímetros Persoais. Verificación das Condicións Básicas de Radioprotección Nunha Sala de Radiodiagnóstico.. Créditos: 0,2
   14. Verificación das Condicións Básicas de Radioprotección nos Equipos de Radiodiagnóstico. Créditos: 0,2
   15. Seminario (I). Créditos: 0,2
   16. Seminario (II). Créditos: 0,2
   17. Seminario (III). Créditos: 0,2

   Información adicional

   Alumnos por clase: 42

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares