Capacitación para Dirixir Instalacións de Radiodiagnóstico. Especialidade: Radiodiagnóstic

En Santiago de Compostela

180 € + IVA
  • Tipología

    Postgrado

  • Lugar

    Santiago de compostela

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Santiago de Compostela (A Coruña)
Ver mapa
R/ de San Francisco, s/n., 15782

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Licenciado en Odontoloxía

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

  • Física médica
  • Radiodiagnóstico

Temario

Sé e enderezo do curso:

Facultade de Odontoloxía
c/ Entreríos s/n
15782 Santiago de COmpostela

Obxectivos do curso:

O curso vai dirixido a licenciados en Odontoloxia interesados na explotación de Instalacións de Radiodiagnóstico. Ten como obxectivo proporcionar os coñecementos teóricos e prácticos relativos á natureza dos raios X, dar a coñecer os riscos asociados á súa aplicación no radiodiagnóstico dental, así como, a forma de previlos e minimizalos, tal como esixe o Real Decreto 1891/1991 para a obtención da acreditación para dirixir instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.

Este curso está homologado polo Consejo de Seguridade Nuclear e está declarado de interese sanitario.

METODOLOXÍA

O curso é totalmente presencial. As leccións teóricas serán impartidas por titulados universitarios expertos en cada materia, e serán complementadas con seminarios e exercicios. As leccións prácticas serán impartidas por persoas de recoñecida experiencia profesional, e desenvolveranse en instalacións axeitadas á materia a impartir. A evaluación dos coñecementos adquiridos polos alumnos realizarase mediante proba escrita tipo test proposta pola dirección do curso.

Sistema de selección:

Orde de preinscrición

Procedemento de Avaliación:

Proba escrita tipo test que constará dunhas 60 preguntas ditribuídas en bloques correspondentes ás áreas básicas e específicas. A superación da proba suporá un mínimo do 75% de acertos.

Programa:

1. Estrutura Atómica. Créditos: 0,1
2. Interacción de Electróns coa Materia. Créditos: 0,1
3. Interacción de Fotóns coa Materia. Créditos: 0,1
4. Magnitudes e Unidades Radiolóxicas. Créditos: 0,1
5. Características Físicas dos Equipos de Radiodiagnóstico e do Feixe de Radiación. Créditos: 0,1
6. Detección da Radiación.. Créditos: 0,1
7. Radiobioloxía. Créditos: 0,1
8. Protección Radiolóxica. Criterios Xerais. Créditos: 0,1
9. Protección Operacional. Regulamento sobre Protección Sanitaria Contra Radiacións Ionizantes.. Créditos: 0,1
10. Radioprotección Aplicada á Radioloxía Diagnóstica. Créditos: 0,1
11. Garantía de Calidade en Instalacións de Radiodiagnóstico. Créditos: 0,1
12. Aspectos Legais e Administrativos. Leis Básicas e Regulamentos. Créditos: 0,1
13. Descripción e Manexo dos Monitores de Radiación e Dosímetros Persoais. Verificación das Condicións Básicas de Radioprotección Nunha Sala de Radiodiagnóstico.. Créditos: 0,2
14. Verificación das Condicións Básicas de Radioprotección nos Equipos de Radiodiagnóstico. Créditos: 0,2
15. Seminario (I). Créditos: 0,2
16. Seminario (II). Créditos: 0,2
17. Seminario (III). Créditos: 0,2

Información adicional

Alumnos por clase: 42
180 € + IVA

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación