Fundació URV - Centre Formació Permanent

Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol.

Fundació URV - Centre Formació Permanent
Semipresencial Tarragona

1.900 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Semipresencial
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
  • Postgrado
  • Semipresencial
  • Tarragona
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

El títol de Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol, de caire marcadament professionalitzador, pretén donar resposta a la demanda formativa en aquest àmbit. Tot i que la correcció de textos i l'assessorament lingüístic figuren habitualment entre les sortides professionals d'alguns estudis particularment els de filologia, no existeix, pel que fa al castellà, una formació universitària específica que prepari els estudiants per a l'exercici professional d'aquesta tasca.

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Grado universitario, Master, Doctorado

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Catalunya 35

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar professionals de la llengua espanyola capaços de desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, empresarial i institucional), gràcies a una formació exhaustiva en tots els camps de la correcció de textos i els coneixements associats, de la mà d'experts amb una sòlida trajectòria professional.

· ¿A quién va dirigido?

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades. - Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment. - Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

· Titulación

Diploma de Postgrau

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 18 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Español
Lengua Español
Lengua española
Asesoramiento lingüístico
Corrección de textos
Papel
Redacción
Corrección
Corrección lingüística
Corrector
Redacción de textos

Temario

Mòdul 1:Edició i correcció a l'entorn digital

ECTS: 6

Durada: 60 h.

Contingut: MÒDUL D'IMPARTICIÓ VIRTUAL

1.1. Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l’Assessorament Lingüístic (2 ECTS)

1.1.1. Tasques del corrector i assessor lingüístic

1.1.2. Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d’estil

1.1.3. Mètodes de correcció: tècniques, signes i fraseologia

1.1.4. La correcció dins l’àmbit editorial

1.1.5. La correcció i l’assessorament lingüístic per a empreses i institucions

1.1.6. La correcció a l’entorn digital

1.2. Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics (2 ECTS)

1.2.1. Introducció a la història de l’edició

1.2.2. Edició i autoedició

1.2.3. Les parts d’un llibre, la tipografia i el disseny d’una publicació

1.2.4. La recepció d’originals i el flux de treball editorial

1.2.5. Modalitats d’edició: del paper al suport digital

1.2.6. Programari d’edició i formats de lectura digital

1.3. Edició i Redacció a Internet (2 ECTS)

1.3.1. Conceptes bàsics d’escriptura per a la xarxa: multimedialitat, interactivitat i hipertextualitat

1.3.2. Estructura dels textos per a Internet

1.3.3. Posicionament dels textos digitals als cercadors

1.3.4. Regles d’escriptura a les xarxes socials

1.3.5. Dinàmica d’una redacció digital

1.3.6. Edició d’un mitjà digital

Mòdul 2: Correcció ortotipogràfica i d'estil

ECTS: 6

Durada: 48 h.

Contingut: MÒDUL PRESENCIAL

2.1. Correcció d’Ortotipografia (3 ECTS)

2.1.1. Accentuació

2.1.2. Puntuació

2.1.3. Ús de majúscules i minúscules

2.1.4. Altres recursos tipogràfics

2.1.5. Escriptura de prefixos

2.1.6. Formació i escriptura d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols

2.1.7. Escriptura de xifres

2.1.8. Transcripcions i adaptacions d’altres llengües

2.2. Correcció Gramatical i d’Estil (3 ECTS)

2.2.1. Problemes de gènere i nombre

2.2.2. Problemes de concordança

2.2.3. Errors en l’ús dels determinants

2.2.4. Errors en l’ús de les formes pronominals

2.2.5. Errors funcionals en l’ús de les formes verbals

2.2.6. Errors en l’ús de les formes adverbials i preposicionals

2.2.7. Impropietats i imprecisions lèxiques

2.2.8. Ambigüitats i redundàncies

2.2.9. Neologismes i estrangerismes

2.2.10. Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text

Mòdul 3: Eines i recursos per a la correcció i l'assessorament lingüístic

ECTS: 6

Durada: 60 h.

Contingut: MÒDUL D'IMPARTICIÓ VIRTUAL

3.1. Normativa i Ús de l’Espanyol Actual (2 ECTS)

3.1.1. Norma i ús, amics o enemics? Què ha de saber un corrector?

3.1.2. L’espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?

3.1.3. L’espanyol usual: nivells de llengua i registres. Com ha d’intervenir el corrector?

3.1.4. La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI

3.1.5. Internet i noves tecnologies: la norma al món digital

3.1.6. Com enfrontar l’anàlisi lingüística d’un text

3.1.7. La llengua espanyola davant la nova realitat

3.1.8. L’espanyol neutre

3.2. Fonts i Recursos per a l’Assessorament Lingüístic (2 ECTS)

3.2.1. Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?

3.2.2. Diccionaris

3.2.3. Gramàtiques

3.2.4. Ortografies

3.2.5. Manuals i llibres d’estil

3.2.6. Glossaris

3.2.7. Prontuaris

3.2.8. Corpus i portals lingüístics

3.3. Eines Tecnològiques Aplicades a la Correcció (2 ECTS)

3.3.1. Correcció de textos i tecnologia

3.3.2. Eines de col·laboració

3.3.3. Personalitzar les eines de treball

3.3.4. Moure’s per un document

3.3.5. Control de canvis

3.3.6. Cercar i substituir

3.3.7. Informes de correcció. Fulls de notes

3.3.8. Correctors automàtics

3.3.9. Automatitzar el treball: autocorrecció, plantilles, macros

3.3.10. Preparar un manuscrit en Word

3.3.11. Altres formats

3.3.12. Còpies de seguretat

Mòdul 4: Correcció i assessorament lingüístic especialitzat

ECTS: 9

Durada: 72 h.

Contingut: MÒDUL PRESENCIAL

Edició i Escriptura Científiques (3 ECTS)

(Està previst que aquesta assignatura s’imparteixi en català)

4.1.1. La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic

4.1.2. Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia

4.1.3. La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme

4.1.4. L’adequació del programari de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica

4.1.5. La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat

4.1.6. L’estructura dels textos d’especialitat

4.1.7. Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics

4.1.8. Abreviacions i simbologia cientificotècnica

4.1.9. Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica

4.1.10. Ordenació alfabètica de mots i expressions

4.1.11. Elaboració d’índex

4.1.12. Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de bibliografia

4.1.13. La il·lustració de textos científics

4.2. Post-edició i Revisió de Traduccions (3 ECTS)

4.2.1. El paper del revisor de traduccions

4.2.2. La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció

4.2.3. Problemàtica contrastiva de les traduccions anglès-espanyol

4.2.4. La pràctica de la revisió: textos generals

4.2.5. La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics

4.2.6. La pràctica de la revisió: textos literaris

4.2.7. La pràctica de la post-edició: textos generals

4.2.8. La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

4.3. Correcció i Revisió Literària (3 ECTS)

4.3.1. El procés d'edició d'un text literiari

4.3.2. El concepte d'estil i els gèneres literaris

4.3.3. El corrector davant el text literari: nivells d'intervenció

4.3.4. La relació entre corrector, autor i editor

4.3.5. La pràctica de la correcció d'originals literaris

Mòdul: Pràctiques formatives

ECTS: 3

Durada: 75 h.

Contingut: L'estudiant, com a complement de la seva formació, durà a terme 75 h de pràctiques en una empresa o institució, oferint suport i assessorament lingüístic en les tasques de redacció, traducció, correcció i revisió de documents en diversos formats i per a diferents mitjans.

Mòdul: Tutories

Durada: 15 h.

Contingut: .

Información adicional

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación Tripartita (FTFE).