Experto en Xestión de Residuos Xerados NAS Explotacións Agrogandeiras e NAS Industrias...

USC - Departamento de Cirugía
En Santiago de Compostela

680 
+ IVA
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Santiago de compostela
  • Postgrado
  • Santiago de compostela
Descripción

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
San Francisco s/n, 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
San Francisco s/n, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Enxeñaría Agrónoma, Enxeñaría de Montes, Veterinaria, Bioloxía, Química, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Enxeñaría Química, Graduado Superior en Tecnoloxía Ambiental, Enxeñaría Técnica Industrial (especialidade en Química Industrial), Enxeñaría Técnica Agrícola, Enxeñaría Técnica Forestal. Técnicos da administración e de empresas relacionados co sector agrogandeiro e agroindustrial

¿Qué aprendes en este curso?

Gestión ambiental
Ingeniería industrial
Tratamientos de residuos

Temario

Experto en Xestión de Residuos Xerados nas Explotacións Agrogandeiras e nas Industrias Agrarias de Transformación

Obxectivos do curso:

Obxectivos:

- Coñecer os tipos e características dos residuos utilizados nas explotacións agrogandeiras.
- Coñecer as tecnoloxías máis axeitadas para mitigar o impacto ambiental cara unha actividade agrogandeira sostible.

Metodoloxía:

- Curso semipresencial, con clases teóricas e prácticas, e elaboración de traballos de investigación e de aplicación técnica nas materias do curso.

Sistema de selección:

- Expediente académico
- Currículo
- Entrevista persoal, se fose necesaria

Procedemento de Avaliación:

- Avaliación continuada da parte teórica e práctica.
- Elaboración e presentación de traballos de investigación ou de aplicación técnica relacionados cos contidos das materias do curso.

Titorías:

Para os profesores da USC, as titorías poderán ser no despacho de cada un deles no horario que xa teñan establecido. Facilitaranse ademais para as titorías os teléfonos e direcións de correo electrónico de todos os profesores do programa.

Programa:

1. Produción e Caracterización de Residuos Agrogandeiros: Esterco, Purín, Plásticos, Envases, etc.. Créditos: 4
2. Produción e Caracterización de Residuos Agroindustriais: Lodos de Depuradora Láctea, Residuos de Industrias Vitivinícolas, Mataderos, Conserveiras, etc.. Créditos: 2,1
3. Produción e Caracterización de Residuos Alleos ás Explotacións Agropecuarias e Reutilizados en Terreos Agrícolas: Residuos Sólidos Urbáns, Lodos de Depuradora, Algas, etc.. Créditos: 2,1
4. Contaminación Producida por Residuos Agrogandeiros e Agroindustriais.. Créditos: 2,1
5. Técnicas para a Minimización, Valorización e Reutilización dos Residuos Agrogandeiros e Agroindustriais.. Créditos: 5,6
6. Marco Legal sobre a Planificación dos Residuos Agrarios de Galicia.. Créditos: 1,1
7. Prácticas tuteladas en empresas. Créditos:

Información adicional

Forma de pago: Prazos Pago: 2
Observaciones: Xoves de 17:00 h a 21:00 h. Aulas sen determinar polo momento
Alumnos por clase: 40

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares