UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Història de l’Art

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   Com per a qualsevol altra disciplina humanística, la curiositat intel·lectual, la capacitat expressiva, l’esperit reflexiu i el desig de penetrar en les interioritats del temps històric resulten un equipatge molt útil per avançar pels camins de la història de l’art. Però una certa predisposició sensible podria ser també un bon acompanyant, tenint en compte que la història de l’art es dedica a l’estudi d’uns objectes culturals molt especials, uns objectes històrics amb dimensió estètica.
   Competències adquirides
   Les competències no es limiten a la transferència de continguts o al desenvolupament d’activitats. A més de formar-se en coneixements o de demostrar la seva capacitat per elaborar tasques, ha de saber abordar i resoldre problemes sense menyscabar els principis ètics i de compromís social que ha de regir tota activitat acadèmica i laboral. Totes les competències són avaluables i s’han de poder identificar amb els resultats de l’aprenentatge.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Morfología
   Política
   Narrativa
   Ética
   Memoria
   Ortografía
   Gramática
   Historia de la filosofía
   Historia de la estética
   Literatura catalana

   Temario

   Comunicació oral i escrita (3102G00001)

   L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

   Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

   Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

   Art antic I. Proper orient (3102G05018)

   Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

   Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

   Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

   Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

   Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

   Teoria de la comunicació (3102G00004)

   Fonaments del llenguatge (3102G00005)

   Geografia d'Europa (3102G00006)

   Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

   Antropologia filosòfica (3102G00010)

   Ètica (3102G00011)

   Lectures de literatura universal (3102G00012)

   Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

   Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

   Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

   Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

   Art del Renaixement (3102G05022)

   Art Barroc (3102G05023)

   Art contemporani I (3102G05024)

   Art contemporani II (3102G05025)

   Teoria de l'art (3102G05026)

   Història de les idees estètiques (3102G05027)

   Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

   Història de la música (3102G05029)

   Història i teoria del cinema (3102G05030)

   La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

   Museologia (3102G05032)

   Músiques del món contemporani (3102G05033)

   Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

   Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

   Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

   Art medieval hispànic (3102G05037)

   Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

   Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

   Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

   Comunicació audiovisual I (3102G01020)

   Comunicació audiovisual II (3102G01021)

   Cultura contemporània I (3102G01022)

   Cultura contemporània II (3102G01023)

   Teoria de la comunicació I (3102G01026)

   Teoria de la comunicació II (3102G01027)

   Transformacions del món global (3102G01028)

   Discurs i imatge (3102G01029)

   Seminari de Lletres I (3102G01031)

   Seminari de Lletres II (3102G01032)

   Fonaments de geografia (3102G02034)

   Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

   Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

   Geografia regional (3102G02037)

   Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

   Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

   Geografia dels espais litorals (3102G02018)

   Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

   Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

   Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

   Pensament geogràfic (3102G02042)

   Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

   Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

   Geografia de l'aigua (3102G02021)

   Geografia social i cultural (3102G02022)

   Geopolítica (3102G02023)

   Gestió d'espais naturals (3102G02024)

   Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

   Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

   Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

   Riscos ambientals i societat (3102G02028)

   Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

   Les cares del paisatge (3102G02030)

   Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

   Geografia regional del món (3102G02032)

   Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

   Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

   Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

   Història de la filosofia medieval (3102G03020)

   Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

   Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

   Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

   Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

   Metafísica I (3102G03025)

   Metafísica II (3102G03026)

   Teoria del coneixement (3102G03027)

   Filosofia de la ciència (3102G03028)

   Lògica I (3102G03029)

   Lògica II (3102G03030)

   Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

   Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

   Filosofia moral (3102G03033)

   Filosofia política I (3102G03034)

   Filosofia política II (3102G03035)

   Estètica I (3102G03036)

   Estètica II (3102G03037)

   Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

   Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

   Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

   Qüestions disputades I (3102G03041)

   Qüestions disputades II (3102G03042)

   Qüestions disputades III (3102G03043)

   Curs monogràfic I (3102G03044)

   Curs monogràfic II (3102G03045)

   Curs monogràfic III (3102G03046)

   Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

   Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

   Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

   Prehistòria (3102G04018)

   Història medieval (3102G04019)

   Història de Catalunya (3102G04020)

   Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

   Historiografia (3102G04023)

   Art i gènere (3102G05043)

   Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

   Art i cinema (3102G05045)

   Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

   Art clàssic: escultura Greco-Romana (3102G05047)

   Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

   Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

   Crítica d'art (3102G05050)

   Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

   Música i arts escèniques (3102G05052)

   Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

   Estètica de la fotografia (3102G05054)

   Difusió del patrimoni (3102G05055)

   La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

   Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

   Lingüística general I (3102G00019)

   Llatí (3102G00020)

   Literatura romànica medieval (3102G00021)

   Teoria de la literatura (3102G00022)

   Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

   Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

   Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

   Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

   Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

   Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

   La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

   El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

   Història del català contemporani (3102G06030)

   Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

   Morfologia catalana (3102G06032)

   Sintaxi catalana (3102G06033)

   Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

   Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

   Lingüística general II (3102G00023)

   Crítica literària (3102G00024)

   Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

   Literatura llatina (3102G00026)

   Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

   Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

   Literatura espanyola (3102G00029)

   Llengua espanyola (3102G00030)

   Literatura italiana (3102G00031)

   Llengua italiana (3102G00032)

   Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

   Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

   Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

   Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

   Literatura espanyola medieval (3102G07025)

   Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

   Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

   Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

   Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

   Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

   Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

   Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

   Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

   Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

   Història antiga (3102G04027)

   Història moderna (3102G04028)

   Història contemporània (3102G04029)

   Història d'Espanya (3102G04030)

   Història de la industrialització (3102G04031)

   Història agrària (3102G04032)

   Demografia històrica (3102G04033)

   Història econòmica del segle XX (3102G04034)

   Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

   Organitzacions patrimonials (3102G04036)

   Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

   Història de les dones (3102G04038)

   Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

   Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

   Art prehistòric (3102G04041)

   Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

   Arqueologia (3102G04043)

   Història social i econòmica (3102G04044)

   Història política i cultural (3102G04045)

   Estudi monogràfic (3102G05060)

   Promoció i recepció (3102G05061)

   Cultures artístiques del món (3102G05062)

   Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

   Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

   Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

   Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

   Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

   Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

   Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

   Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

   Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

   Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

   Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

   Literatura i cultura italianes (3102G06064)

   Escriptura creativa (3102G06065)

   Llengua espanyola I (3102G07052)

   Llengua espanyola II (3102G07053)

   Llengua espanyola III (3102G07054)

   Llengua espanyola IV (3102G07055)

   Llengua espanyola V (3102G07056)

   Llengua espanyola VI (3102G07057)

   Literatura espanyola I (3102G07058)

   Literatura espanyola II (3102G07059)

   Literatura espanyola III (3102G07060)

   Literatura espanyola IV (3102G07061)

   Literatura espanyola V (3102G07062)

   Literatura espanyola VI (3102G07063)

   Antropologia contemporània (3102G04046)

   Història econòmica contemporània (3102G04047)

   Humans fóssils (3102G04048) ent geogràfic (3102G02042)

   ...