UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Mestre/a d'Educació Infantil

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola. Una base cultural que permeti a l’alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il·lusió per millorar la societat des de l’ensenyament.
   Objectius formatius
   Formar professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen a la societat.
   Competències adquirides
   Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Cuanto cuesta?
   Usuario anónimo - 26/06/2019 | Responder

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Literatura infantil

   Temario

   Societat, família i escola. (3101G00004)

   Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

   Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

   Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

   Infància, salut i alimentació (3101G04009)

   Infància, salut i alimentació (3101G04027)

   Salut i expressió corporal per a mestres (3101G04028)

   Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (3101G04010)

   Llengües i competències comunicatives (3101G00001)

   Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

   Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

   Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

   Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

   Música, expressió plàstica i corporal (3101G04013)

   Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

   Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

   Musica i aprenentatge (3101G04031)

   Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

   Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques (3101G04015)

   Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

   Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

   Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

   Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

   Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

   Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

   Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

   Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

   El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

   El massatge en la primera infància (3101G04024)

   Música, emoció i moviment (3101G04025)

   Educació permanent (3101G03024)

   Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

   Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

   Català com a nova llengua (3101G03027)

   Educació i treball en el territori (3101G03028)

   Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

   Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

   Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

   Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

   Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

   Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

   Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

   Gènere i educació (3101G00012)

   Dinàmica de grups (3101G00013)

   Filosofia en l'escola (3101G00014)

   La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

   Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

   Art, comunicació i joc visual i espaial en contextos tecnològics (3101G00017)

   Sistemes i didàctica de la representació visual i espaial (3101G00018)

   Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

   Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

   Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

   Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

   Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

   L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

   Didàctica de l'educació física (3101G00025)

   Salut i condició física (3101G00026)

   Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

   Iniciació als esports (3101G00028)

   Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

   L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

   Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

   Didàctica de la llengua extrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

   Literatura infantil (3101G00033)

   La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

   Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

   Cultura anglesa (3101G00036)

   Taller de teatre en anglès (3101G00037)

   Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

   Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

   Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

   Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

   Dansa a l'escola (3101G00042)

   Música en l'educació especial (3101G00043)

   Direcció coral i instrumental (3101G00044)

   Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

   Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

   Videojocs i educació (3101G00047)

   Religió, cultura i valors (3101G00048)

   El missatge cristià (3101G00049)

   L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

   Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

   Gestió de la biblioteca (3101G00052)

   Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

   Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

   Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

   Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

   Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

   Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

   El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

   El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

   Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

   Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

   L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

   L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

   Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

   Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

   Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

   Clima i cultura institucional (3101G00068)

   Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

   Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

   Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

   Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

   Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

   Estructures lingüístiques comunes des de el plurilingüísme (3101G00074)

   Literatura infantil en castellà (3101G00075)

   Educació per al desenvolupament (3101G00076)

   Europa a l'escola (3101G00077)

   Escola rural (3101G00078)

   Catalunya, terra d'acollida (3101G00079)

   Viure i educar en les ciutats (3101G00080)

   Taller d'escriptura creativa (3101G00081)

   L'oralitat en llengua castellana (3101G00082)

   Teatre a l'escola (3101G00083)

   Educació emocional (3101G00084)

   Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació (3101G00085)

   Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge (3101G00086)

   Tractament i intervenció en alumnes amb transtorns psicològics i socials (3101G00087)

   Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

   Metodologia de la geografia i de la història local i oral (3101G00089)

   Geografia en un món de canvi (3101G00090)

   Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

   Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

   Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

   La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

   El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

   Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics (3101G00096)

   Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

   Innovació i investigació educativa (3101G00098)

   Antropologia i educació (3101G00099)

   Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

   Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

   Educació emocional i arts (3101G00150)

   El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

   Educació artística ecològica (3101G00152)

   Un dia a l'escola bressol (3101G04039)

   Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

   Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

   Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

   Didàctica de la música II (3101G00141)

   Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

   Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

   Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

   Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

   Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

   Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

   Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil de 0 a 3 anys (3101G04004)

   Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

   Educació infantil 1 (3101G04006)

   Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

   Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

   Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

   Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

   El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

   El massatge en la primera infància (3101G04024)

   Música, emoció i moviment (3101G04025)

   Educació permanent (3101G03024)

   Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

   Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

   Català com a nova llengua (3101G03027)

   Educació i treball en el territori (3101G03028)

   Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

   Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

   Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

   Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

   Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

   Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

   Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

   Gènere i educació (3101G00012)

   Dinàmica de grups (3101G00013)

   Filosofia en l'escola (3101G00014)

   La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

   Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

   Art, comunicació i joc visual i espaial en contextos tecnològics (3101G00017)

   Sistemes i didàctica de la representació visual i espaial (3101G00018)

   Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

   Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

   Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

   Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

   Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

   L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

   Didàctica de l'educació física (3101G00025)

   Salut i condició física (3101G00026)

   Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

   Iniciació als esports (3101G00028)

   Naturalesa de la Ciència per a...