EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
En Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel avanzado
Lugar Barcelona
Inicio Fechas a elegir
 • Curso
 • Nivel avanzado
 • Barcelona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

Assoleix el nivell bàsic del qual has de disposar per la manipulació de productes fitosanitari dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Barcelona
Ver mapa
08001

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Asolir el nivell de capacitació bàsic del qual ha de disposar les persones que desenvolupen les seguents activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris dins l’àmbit territorial de Catalunya: • El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que facin tractaments en la pròpia explotació i que no disposin de personal auxiliar i emprin productes fitosanitaris que no siguin o no generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals. • El personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

· ¿A quién va dirigido?

Personal que manipula productes fitosanitaris.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Agricultura urbana
Invernaderos
Productos agroquímicos
Agricultura extensiva
Productos químicos agrícolas
manipulador
Manipulacion
Fitosanitarios
Agrícola
Argiculuta
Agrícola

Temario

 1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
 2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge. pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries. Casos pràctics.
 3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna. Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE). Eliminació d'envasos buits. Casos pràctics.
 4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:

Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària.

Riscos per a la població en general.

Riscos per a les persones aplicadores: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.

Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospitad'incident.

 1. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona operari/ària. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. Mesures preventives i de protecció de la persona aplicadora. Equips de protecció individual (EPIs).
 2. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.
 3. Seqü.ncia correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
 4. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
 5. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
 6. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
 7. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
 8. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.
 9. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 10. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.
 11. Guies de pràctiques correctes d’higiene