Curso actualmente no disponible
URV - Universitat Rovira i Virgili

Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística.

URV - Universitat Rovira i Virgili
En Vila-seca ()

2.950 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Duración 2 Cuatrimestres
Créditos 60
  • Master oficial
  • Duración:
    2 Cuatrimestres
  • Créditos: 60
Descripción

El sector turístic està immers en un entorn socioeconòmic cada vegada més interconnectat i dependent d’una excel·lent gestió de la informació, el coneixement i la innovació. El desenvolupament de sistemes d'informació eficients per la gestió i planificació turística resulten un factor clau per a la competitivitat de les empreses i el manteniment de la seva posició en el mercat.

Información importante

Orientación académica y profesional

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

L'objectiu principal d'aquest màster és la formació d'investigadors i professionals d'alt nivell en tècniques d'anàlisi de la informació que genera el mercat turístic, amb l'objecte d'homogeneïtzar coneixements i propiciar el desenvolupament sostenible de l'activitat a partir del reconeixement de la seva complexitat i transcendència social i econòmica. El programa vol formar en l'ús de tècniques, mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament eficient de les activitats turístiques i, a més, capacitar per donar resposta a les exigències de sostenibilitat i qualitat dels mercats turístics. En aquest sentit, són objectius específics del programa: • Dotar d'un profund coneixement de les noves tecnologies i dels factors econòmics que condicionen l'èxit de les activitats de turisme i oci. • Capacitar per a la millora de la gestió, els productes, els serveis i la comercialització realitzada per les empreses i destinacions turístiques segons les noves estructures de negocis i tipus de consumidors. • Fomentar la capacitat d'innovar i dissenyar noves estratègies de competitivitat per al sector i adoptar les innovacions turístiques, tant en l'àmbit de la gestió com en el de la planificació de les destinacions turístiques. • Generar nou coneixement i desenvolupament de talents per a l'avenç científic i tecnològic aplicats al desenvolupament dels diferents sistemes turístics.

· ¿A quién va dirigido?

Els estudiants poden accedir als estudis de màster havent cursat prèviament estudis universitaris de grau o equivalents en el camp de les ciències socials i jurídiques, així com en altres àmbits de coneixements com les enginyeries d’informàtica de gestió i de sistemes. Més concretament el programa va orientat al graduat en Turisme, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Màrqueting i Investigació de Mercats, Comunicació, i Geografia i Ordenació del Territori, amb la finalitat d’aprofundir i especialitzar-se en la matèria d’anàlisi i innovació turística.

· Requisitos

Titulacions d'accés: • Titulats universitaris en Geografia i Ordenació del territori, Administració i Gestió d'Empreses, Economia, Màrqueting i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Investigació de Mercats i Geografia; i en àmbits afins. • Titulats universitaris en Ciències Empresarials, Turisme, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica Informàtica de sistemes i en àmbits afins. En el cas d’accedir amb titulacions de 180 ECTS, la comissió d’acceptació determinarà els complements formatius necessaris per ser admesos en el programa.

· Titulación

Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
12 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 12 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística
Màster oficial
Análisis turístico
Innovación
Turismo
Turismo aventura
Turismo cultural
Destinos turísticos
Mercado turístico
Turismo alternativo

Profesores

Antonio Russo
Antonio Russo
coordinador

Temario

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Anuals

· Treball de Fi de Màster

Primer quadrimestre

· Anàlisi Conjuntural i de Noves Tendències Turístiques

· Anàlisi de Nous Productes i Activitats d'Oci

· Tècniques de Diagnosi de les Destinacions Turístiques

· Tècniques d'Anàlisi Multivariant del Turista

Segon quadrimestre

· Desenvolupament i Gestió de Productes Específics

· Tècniques d'Anàlisi Econòmica dels Mercats Turístics

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

· Pràctiques Externes *

(Especialització: Sistemes per a la Planificació i Gestió de les Destinacions)

· Sistemes d'Informació Turística

· Gestió de l'Organització de les Destinacions

· Sistemes de Gestió de la Qualitat i Sostenibilitat

(Especialització: Sistemes d'Informació Empresarial)

· Gestió de la Qualitat i la Relació amb els Clients

· Sistemes Tecnològics Integrals de Comunicació i Distribució

· Sistema de Costos i Indicadors Empresarials

* L'assignatura optativa de Pràctiques Externes ha de ser cursada per estudiants amb un perfil professionalitzador.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares