Oposiciones para profesor de música en Lérida

Curso actualmente no disponible

Educació Musical

CEIA
En Lleida ()

690 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Horas lectivas 75h
 • Oposiciones
 • 75h
Descripción

¿Tu pasión es la música? Con este curso de Educación Musical prepárate para superar las oposiciones para trabajar como profesor de música. Entra en el sector de la educación y consigue un trabajo seguro. Un curso presencial en Lleida que podrás cursar a lo largo de 75 horas lectivas y te preapara para encontrar trabajo estable en la música. Un sueño hecho realidad.

Información importante

Administración: Administraciones del Estado

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Consultar con el centro

Temario

CONTINGUTS

• Exposició esquemàtica del tema , en la qual s'explicaran els punts essencials, al voltant dels quals l'alumne haurà d'elaborar el tema de forma personalitzada.
Solució als dubtes que es plantegin.
Plantejament de qüestions pràctiques : comentari i discussió al voltant de possibles qüestions que els tribunals poden plantejar als aspirants.
Orientacions per a la realització de la programació general i les diferents unitats didàctiques.
Simulacre de la prova oral de les unitats didàctiques i discussió sobre les qüestions que puguin haver sorgit durant el simulacre.

 • Simulacre de les proves escrites.
 • Treball de les proves pràctiques.
 • Comentaris sobre bibliografia seleccionada.
 • Informació sobre les publicacions actualitzades del DOGC en el tema que ens ocupa.
 • Tècniques d'estudi més adequades.
 • Tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Presentació d' experiències personals en anteriors convocatòries.
 • Seguiment individualitzat del progrés de cada alumne.


TEMARI

 • S'utilitzarà el temari que el professorat ha actualitzat, específicament per al desenvolupament d'aquest curs.
  Aquest temari consta de tots els temes específics.
 • Cada tema té l'estructura adient per tal que els alumnes puguin estudiar els temes abans de venir a classe.

ESTRUCTURA DEL CURS

• Desenvolupament del Temari Específic.

• Realització de supòsits pràctics.

• Orientació per la realització de les programacions i les diferents unitats didàctiques.

• Tancades. (Voluntària)

Tots els cursos inclouen tres tutories online.

Aquests cursos es podran complementar amb diferents mòduls opcionals (tancades, ofimàtica educativa...)

PROFESSORAT

Tres tipus:

 • Professors de la Universitat (Aportació més teòrica)
 • Mestres amb anys de docència (Aportació més experiencial)
 • Mestres amb Oposició recent (34 anys) (Aportació experiencial del procés d'Oposició)

Información adicional

Forma de pago: 690 € + 200 Prova Nivell + 50 € Tancada. • La prova de nivell i les tancades són voluntàries encara que molt recomanables.
Alumnos por clase: 25

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares