Repàs Per Oposicions

Grup prepara't

Preparación de oposiciones

Semipresencial Tarragona

hasta 150 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Tarragona

Información importante

Administración: Ayuntamientos y administraciones locales

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Paisos Catalans 15, local C, 43007

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Estar estudiant o preparant-se per una oposició.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

Fiquem al teu abast una preparadora per resoldre els teus dubtes del temari de la oposició que estiguis estudiant, tant de la part de coneixements com per resoldre els dubtes de la part psicotècnica.

v PROVES QUE CAL SUPERAR

o Primera prova: prova de coneixements: consisteix en la realització d’un exercici tipus test basat en les àrees temàtiques o un test de cultura general

o Segona prova: Coneixements de Llengua Catalana: consta de dues parts una oral i una escrita. Queden exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell B de català o superior

o Tercera prova: Proves psicotècniques i entrevista personal : consisteix en la realització d’una bateria de test aptitudinals i de personalitat per avaluar el perfil requerit per la funció policial

o Quarta prova: proves físiques i reconeixement mèdic.

o Cinquena prova (opcional segons Ajuntaments): desenvolupament i defensa d’un cas pràctic oralment.

Atenció: cada Ajuntament estableix l’ordre, les àrees temàtiques i el tipus de prova per avaluar als candidats. Grup Prepara’t et garanteix la preparació específica per cada Ajuntament.

v ÀREES TEMÀTIQUES

o Part General: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, ordenament jurídic, funció pública ( entre 8 i 10 temes aproximadament)

o Part Específica: dret policial, legislació policial, dret penal, animals perillosos, trànsit i circulació urbana ( entre 8 i 10 temes aproximadament)

o Part Especial segons municipi: historia, plànols, activitats del municipi ( 2-3 temes )

Información adicional

Observaciones: Grup Prepara't fica al teu abast la possibilitat de resoldre dubtes sense pagaments de matrícules ni de cursos sencers. Estem oberts de 9 del matí a 9 de la nit de dilluns a divendres.
Prácticas en empresa: Resolució de casos pràctics.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Repàs Per Oposicions

hasta 150 €