Cpr. o Raio Verde

Son en Radiodifusión

Cpr. o Raio Verde
En SANTIAGO DE COMPOSTELA

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Lugar Santiago de compostela
Horas lectivas 60h
 • Curso
 • Santiago de compostela
 • 60h
Descripción

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
ANGUSTIAS 31, 15703

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Amplificadores
Técnico de sonido

Temario

DENOMINACIÓN DO MÓDULO:

  SON EN RADIODIFUSIÓN

OBXECTIVO DO MÓDULO:

  Realizar a configuración e operación dos equipos de son nunha emisora de radiodifusión.

CONTIDOS FORMATIVOS DO MÓDULO:

  • A partir da visita a un estudio radiofónico:
   • Nomear os equipos técnicos que interveñen nunha produción radiofónica.
   • Detallar o proceso de elaboración dun programa en estudio especificando os profesionais que interveñen e as súas funcións.
   • Realizar un diagrama de bloques do proceso que segue o sinal desde a súa orixe ata o receptor.
  • Nun suposto práctico e a partir dun guión radiofónico e duns equipos determinados:
   • Elaborar o guión técnico.
   • Determinar a situación das diversas fontes sonoras.
   • Realizar o deseño da distribución e conexionado dos equipos para a súa mestura.
   • Realizar a gravación sonora.
   • Realizar a montaxe sonora con indicativos, sintonías e efectos.
  • Nun suposto práctico dunha entrevista nun estudio radiofónico en directo:
   • Dar as entradas ao condutor do programa.
   • Controlar a calidade de son.
   • Inserir gravacións a partir das indicacións do director.
   • Dar entrada a chamadas telefónicas.
  • Características específicas do medio radiofónico.
  • A linguaxe radiofónica. Tipos de programas.
  • O guión literario e o guión técnico. Escadas e sinopse.
  • Realización en directo e en diferido.
  • A ambientación sonora. Música e efectos sonoros. Caretas. Indicativos. Sintonías.
  • A realización radiofónica. Estrutura funcional e xerárquica.
  • Equipamento e tecnoloxía no medio radiofónico:
   • Micrófonos.
   • Mesturadores de consola e portátiles.
   • Equipos de compresión e efectos.
   • Soportes de gravación analóxicos e dixitais.
   • Cartucheiras e librería dixital.
   • Reprodutores.
   • Panel de conexionado e matrices de conmutación.
   • Equipos de transmisión en conexións externas.
   • Etapas amplificadoras.
   • Caixas acústicas.
   • Auriculares.
  • O son nas retransmisións: enlaces propios, unilaterais, liñas telefónicas, liñas microfónicas.
  • A edición sonora.
  • Esquemas técnicos e simboloxía.
  • Planificación de recursos técnicos en radio.
  • Capacidade de análise para determinar necesidades técnicas.
  • Capacidade para organizar, de forma autónoma, os procesos secuenciais do traballo.
  • Precisión no tratamento do sinal acústico.
  • Adaptación aos novos medios de tratamento e rexistro de son.
  • Atención concentrada e distribuída.
  • Capacidade de resposta a continxencias e imprevistos.
  A) Prácticas

  B) Contidos teóricos

  C) Contidos relacionados coa profesionalidade

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares