Curso

En València

1001-2000 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Curso

 • Lugar

  València

 • Duración

  3 Años

 • Créditos

  180

Objetivo del curso: Els ensenyaments que duen a l'obtenció del títol oficial de Diplomat en Turisme han de proporcionar una formació adequada que responga a la creixent demanda de professionals qualificats, capaços d'assumir responsabilitats directives, de promoció i de gestió d'empreses turístiques de caràcter públic i privat

Información importante

Nota de corte: 5.000

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

València (Valencia)
Ver mapa
Av. Tarongers, s/n, 46022

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Alumnes que hagin superat les PAAU o equivalents. Alumnes d'FP (2on grau, mòduls professionals de 3er nivell o cicles formatius superiors) i equivalents. Alumnes amb títol universitari o equivalent. 2ons cicles requereixen un 1er cicle o equivalent

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Geografía del turismo
 • Turismo internacional

Temario

CONTINGUTS DEL PLA D'ESTUDIS_DIPLOMAT/DA EN TURISME


1r CURS

Llengua anglesa per a turisme I
Llengua alemanya per a turisme I
Llengua italiana per a turisme I
Llengua francesa per a turisme I
Fonaments de dret i legislació
Organització i gestió d'empreses I
Organizatció i gestió d'empreses: els recursos humans
Recursos territorials turístics
Comptabilitat
Estructura de mercats
Màrqueting turístic
Introducció a l'economia


Total: 60


OPTATIVES
Llengua anglesa per a turisme III
Llengua alemanya per a turisme III
Llengua italiana per a turisme III
Llengua francesa per a turisme III
Tècniques d'investigació de mercats
Gestió financera
Habilitats interpersonals i relacions humanes
Turisme i desenvolupament sostenible
Anàlisi de la conjuntura turística
Geografia de les regions turístiques mediterrànies
Organització i sistemes de vendes dels productes i serveis turístics
Anàlisi d'estats financers
Comptabilitat de gestió en empreses turístiques
Gestió de la qualitat en el sector turístic
Tributació del sector turístic
Gestió de l'oferta turística bàsica
Finançament internacional de l'empresa turística
Mercat laboral en turisme
Psicologia dels grups i organitzacions turístiques
Art com recurs turístic II
Economia del turisme
Política turística II
Sociologia i antropologia del turisme
Tractament automàtic de la informació comptable
Informàtica aplicada a bases de dades turístiques
Direcció estratégica de les empreses turístiques
Creació d'empreses turístiques
Raonament estratègic i jocs per a empresaris turístics
Màrqueting d'hotels i restaurants
Dret de l'empresa turística i contractació a les empreses
Gestió de les agències de viatge2n CURS

Patrimoni cultural
Operacions i procesos de producció
Llengua anglesa per a turisme II
Llengua francesa per a turisme II
Llengua italiana per a turisme II
Llengua alemanya per a turisme II
Psicologia social del turisme
Tecnologia de la informació en turisme
Art com a recurs turístic
Tècniques quantitatives
Medi ambient i desenvolupament turístic
Política turística I
Optativa-1
Optativa-2


Total: 603r CURS
Pràcticum
Optativa-3
Optativa-4
Optativa-5
Optativa-6
Optativa-7
Optativa-8
Lliure elecció


Total: 60

Información adicional

Convalidaciones: Possibilitat de convalidar estudis previs

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Turismo

1001-2000 €