Curso actualmente no disponible
UOC X - Xtended Studies

Xinès 1

UOC X - Xtended Studies
Online

265 
Fináncialo cómodamente
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Duración 4 Meses
  • Curso
  • Online
  • Duración:
    4 Meses
Descripción

Els objectius d’aquesta assignatura són:

Comprendre el funcionament general del pinyin i el seu ús i assolir la capacitat general de reconèixer, discernir i produir els tons i sons bàsics del xinès mandarí.
Aprendre, tant oralment com per escrit, unes 130 paraules i un nombre similar de caràcters xinesos.
Desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per a poder llegir i entendre textos bàsics en xinès, i ser capaços d’articular textos orals i escrits sobre els següents temes: realitzar presentacions (professió, nacionalitat, estudis, etc.), la família, convidar una persona, i l’ús de les dates i hores.
Entendre i reconèixer l’ordre dels traços que formen els nous caràcters xinesos estudiats.
Conèixer i reconèixer els radicals més comuns dels nous caràcters xinesos estudiats.
Iniciar la comprensió dels usos i les convencions socials de la llengua.

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Aquesta assignatura es dirigeix a qualsevol estudiant interessat en iniciar l’estudi de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Pequín). Per al seu seguiment no cal tenir coneixements previs de llengua xinesa. En aquest curs de xinès online l’estudiant trobarà un entorn digital que afavoreix l’aprenentatge i la pràctica de l’idioma a partir d’una gran varietat de materials didàctics. El curs s’adreça a aquelles persones que volen iniciar-se en el l’aprenentatge de l’idioma, i a través d’ell, aprofundir en el coneixement de la societat i la cultura de la Xina. Un dels principals atractius de l’estudi del xinès és el seu caràcter únic, tant pel que fa a l’aprenentatge de la llengua parlada -en tractar-se d’una llengua tonal-, com de l’escriptura, ja que fa servir un dels sistemes d’escriptura culturalment més enriquidors. A això cal afegir que es tracta de la llengua més parlada del món i amb una rellevància internacional cada cop més destacada.

· Requisitos

Cal disposar d’un ordinador amb connexió a internet de banda ampla, a més d’uns auriculars amb micròfon i una càmera web.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

El sistema de avaluació no preveu prova final, sinó que funciona amb una Avaluació Continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs a les activitats orals i escrites, individuals i en grup, assenyalades des del primer dia. No obstant això, l’estudiant disposa de molta flexibilitat per organitzar-se segons les seves necessitats i temps disponible.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
16 años con Emagister

¿Qué aprendes en este curso?

Pronombre interrogativo
Complemento de lugar
Familia
Indicar una fecha
Presentarse por escrito
Saludar al profesor
Identificar a alguien
Adverbio
Oración interrogativa
Orden de la oración

Temario

01 我们是学生

Objetivos competenciales

• Saludar en chino.

• Indicar cuál es tu profesión u ocupación.

• Expresar qué quieres tomar.

• Explicar si te encuentras bien y preguntar a otras personas sobre su estado.

Temas comunicativos

• Preguntar por la ocupación.

• Indicar la nacionalidad.

• Explicar qué bebida se quiere tomar.

• Saludarse.

• ¡Me encuentro bien, gracias!

• Preguntar por la familia.

Contenidos lingüísticos

• El orden de la oración

• La oración interrogativa

• La negación con 不

• La partícula interrogativa 呢

• El verbo 要

• El verbo 给

• El adverbio 也

• Las oraciones de predicado adjetival.

• El pronombre interrogativo 怎么样

• El adverbio 都

02 认识你很高兴

Objetivos competenciales

• Cómo preguntar por alguien.

• Cómo saludar en un contexto algo formal.

• Cómo decir el nombre de uno mismo o preguntar por el de alguien.

• Presentarte en un contexto formal.

Temas comunicativos

• Identificar a alguien.

• Saludar al profesor.

• Presentarse.

• Presentaciones en contextos formales.

Contenidos lingüísticos

• El clasificador 个

• La partícula 的

• Los pronombres interrogativos 谁 y 哪

• Los demostrativos 这 y 那

• El clasificador 位

• La expresión 认识您 很高兴

• Los verbos 姓 y 叫.

• El pronombre interrogativo 什么

03 我喜欢中国 文化(复 习)

Objetivos competenciales

• Redactar una presentación por escrito sobre ti mismo o sobre otras personas cercanas.

• Indicar que una persona o cosa te gusta o no.

• Indicar hábitos o acciones habituales.

Temas comunicativos

•Presentarse por escrito

Contenidos lingüísticos

Esta unidad de repaso no incluye contenidos lingüísticos nuevos.

04 你家有几个 人?

Objetivos competenciales

• Explicar cuáles son los miembros de tu familia.

• Preguntar a otras personas por su familia.

• Expresar la posesión de un objeto.

• Indicar el lugar en que se realiza una acción.

Temas comunicativos

• La familia.

Contenidos lingüísticos

• La conjunción 和

• El verbo 有

• La negación con 没

• La posesión sin 的

• El pronombre interrogativo 几

• 那 como conjunción.

• El complemento de lugar

05 我 喝一杯茶 吧!

Objetivos competenciales

• Dar indicaciones de dónde quedar con alguien.

• Indicar qué es lo que quieres tomar o preguntar por ello a otras personas.

• Indicar una fecha.

• Indicar cuándo ocurre un acontecimiento.

Temas comunicativos

• ¿Dónde está la cafetería?

• ¿Qué quieres tomar?

• Te invito a comer.

Contenidos lingüísticos

• El verbo 在

• El pronombre interrogativo 哪儿

• Los adverbios 这儿 y 那儿

• El uso de (一)点儿

• Los clasificadores 杯 y 瓶

• Las fechas

• El complemento de tiempo

• El pronombre interrogativo 为什么

06 她在咖啡馆 工作(复 习)

Objetivos competenciales

• Citarte con precisión con alguien e indicar la hora en que se da algún acontecimiento.

• Exponer acciones encadenadas o consecutivas.

• Expresar una posibilidad de que ocurra algo.

Temas comunicativos

• Quedar para comer.

• Ir a la biblioteca.

Contenidos lingüísticos

• La disyunción 还是

• El verbo 去

• El uso de 两

• Las horas

• El complemento de tiempo

• Modificadores con 的

• Los verbos 能 y 会

• La conjunción 再说

• El adverbio 一直

• El interrogativo 怎么