USC - Departamento de Cirugía

   Bioinformática Estructural: Modelización e Simulación de Moléculas Biolóxicas

   USC - Departamento de Cirugía
   En Santiago de Compostela

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Postgrado
   Lugar Santiago de compostela
   • Postgrado
   • Santiago de compostela
   Descripción

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Santiago de Compostela
   San Francisco s/n, 15782, A Coruña, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Santiago de Compostela
   San Francisco s/n, 15782, A Coruña, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Investigadores pre ou postdoctorais. Alumnos de grao con formación en bioquímica, física, química e química orgánica.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Bioinformática
   Química

   Temario

   Obxectivos do curso:

   O presente curso está dirixido a investigadores pre ou posdoutorais, sen excluir alumnos de grado cunha formación suficiente en Bioquímica, Física, Química e Química Orgánica. A nosa proposta consiste en dar unha introducción xeral das aproximacións bioinformáticas e metodoloxías computacionais de uso común na área da bioloxía estrutural e o deseño molecular. En concreto, abordaremo-los seguintes tópicos: I) Introducción á bioloxía estrutural, métodos experimentais II) Xeración de modelos computacionais de proteínas: modelización por homoloxía III) Simulación computacional de macromoléculas biolóxicas: dinámica molecular IV) Estudos de asociación molecular: formación de complexos proteína-proteína ou fármaco-proteína: técnicas de docking e predicción computacional de afinidades. Abordarase a introducción teórica a cada unha destas técnicas, xunto con exemplos prácticos en sesiones de ordenador sobre casos seleccionados, empregando métodos do "estado da arte" en bioinformática estrutural e deseño de medicamentos asistido por ordenador.
   Ca formación obtida, estimamos que o alumno-investigador sexa quen de entender, plantexar e incluso afrontar problemas relacionados ca caracterización estrutural de macromoléculas biolóxicas, como son: estudos de estabilidade ou cambios conformacionais de proteínas, deseño de compostos que se unan ás mesmas, predicción de afinidades e efectos funcionais de mutacións.

   Sistema de selección:

   O número de prazas está restrinxido a un máximo de 30 alumnos, polo cal seleccionaranse os aspirantes por orde de inscripción. No caso de que as solicitudes superen o máximoo de prazas, valorarase o beneficio do curso nas liñas de traballo do candidato, así como o CV do mesmo.

   Procedemento de Avaliación:

   Ó término do curso, os alumnos deberán presentar unha memoria cos resultados das diferentes seccións prácticas realizadas ó longo do curso. En concreto, escollerase un sistema biolóxico relevante que será estudiado cas diferentes técnicas contempladas no curso.

   Titorías:

   Os profesores estarán accesibles durante as horas de clase, así como nos descansos-café e nas comidas para fomentar a interacción cos alumnos.

   Programa:

   1. BIOLOXÍA ESTRUTURAL. Créditos: 0,75
   2. MODELIZACIÓN POR HOMOLOXÍA. Créditos: 0,75
   3. DINÁMICA MOLECULAR. Créditos: 0,55
   4. ANCLAXE LIGANDO-PROTEÍNA. Créditos: 0,2
   5. ESTIMACIÓN COMPUTACIONAL DE AFINIDADES BIOLÓXICAS. Créditos: 0,75

   Información adicional

   Observaciones:

   As clases terán lugar na Aula de Informática da Facultade de Física en horario de 9:00 a 13:30 e de 15:30 a 19:00, do luns 1 de Decembro ó xoves 4 de Decembro de 2008.


   Alumnos por clase: 40

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares