Curso actualmente no disponible

Cos de Mestres

CEIA

Preparación de oposiciones

En Lleida ()

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Oposiciones

Objetivo del curso: Oposiciones al cuerpo de maestros

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

A tener en cuenta

Consultar con el centro

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

PRESENTACIÓ

 • El curs que t'oferim pretenen proporcionarte la preparació més adequada per tal que puguis superar amb èxit totes les proves d'oposició al Cos de Mestres.
 • Aquests cursos han estat elaborats per professors amb molta experiència en el món de la docència, en la preparació d'altres cursos d'oposició en anys anteriors i com a membres de diversos Tribunals d'Oposició.

OBJECTIUS DEL CURS

 • Comentar qüestions pràctiques sobre tot el procés de l'Oposició. Quines i com són les proves d'Oposició, com s'ha de preparar cada prova, com cal presentarse davant del Tribunal...
 • Ajudar a elaborar els temes de forma personalitzada . Què és essencial i què és accessori a l'hora d'exposar cadascun dels temes?
 • Solucionar els dubtes que es presentin durant l'estudi dels temes.
 • Proporcionar bibliografia adequada per a l'elaboració del temari.
 • Resoldre casos pràctics.
 • Orientar i donar les pautes per a l'elaboració del treball pràctic.
 • Solucionar els dubtes que es vagin plantejant en l'elaboració del treball pràctic.
 • Corregir el treball realitzat pels alumnes
 • Practicar amb simulacres (tancada).
 • Informar puntualment de tot el relacionat amb la convocatòria: bases de la convocatòria, nombre de places ofertades, dates claus,...

CONTINGUTS

 • Exposició esquemàtica del tema, en la qual s'explicaran els punts essencials, al voltant dels quals l'alumne haurà d'elaborar el tema de forma personalitzada.
 • Solució als dubtes que es plantegin.
 • Comentaris sobre bibliografia seleccionada.
 • Treball i resolució de casos pràctics.
 • Orientacions per a la realització i correcció del treball pràctic.
 • Simulacre de la prova oral (tancada) i discussió sobre les qüestions que puguin haver sorgit durant el simulacre.
 • Informació sobre les publicacions actualitzades del DOGC en el tema que ens ocupa.
 • Tècniques d'estudi més adequades.
 • Tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Presentació d'experiències personals en anteriors convocatòries.

ESTRUCTURA DEL CURS

 • Desenvolupament del Temari Específic.
 • Realització de supòsits pràctics.
 • Orientacions per al desenvolupament del treball pràctic (Programació i unitats didàctiques).
 • Tutories.
 • Correcció del treball.
 • Tancades.

PROFESSORAT

Participen en els cursos :

 • Professors de la Universitat (Aportació més teòrica)
 • Mestres amb anys de docència (Aportació més experiencial)
 • Mestres amb Oposició recent (23 anys) (Aportació experiencial del procés d'Oposició)

METODOLOGIA

En el temari específic, el Centre lliurarà els temes als alumnes per endavant, per tal que puguin estudiarlos abans de la data per la qual estaran fixats a la classe. Les classes seran tipus seminari, és a dir, s'estructuraran a partir dels dubtes que vagin plantejant els alumnes (màxim 25 alumnes per classe). Es treballaran tots els temes per separat (tal com es demanen al concurs d'oposició).

En la resolució de casos pràctics, el professorat en realitzarà de mostra i posteriorment s'aniran resolen a classe en petits grups i el professorat els corregirà.

El professorat explicarà pas a pas l'elaboració de la programació i de les unitats didàctiques i posteriorment i mitjançant les tutories, s'aniran resolent els dubtes que vagin sorgint als alumnes en la realització particular del seu treball, de forma individual.

Una vegada finalitzat el treball, i dins dels límits temporals establerts per a tal fi, es lliuraran als professors per la seva correcció.

El simulacre de la tancada es realitzarà un cop finalitzat tot el procés anterior.

Oferim la possibilitat de realitzar el curs en dos anys acadèmics (sempre hi ha persones amb càrregues laborals o familiars que necessiten més temps per a poder arribar als mínims), aleshores les dates límit de lliurament serien més espaiades.


Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Cos de Mestres

Precio a consultar