UVIGO - Departamento de Dereito Público

Especialista en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social

UVIGO - Departamento de Dereito Público
En Vigo

1.683 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Vigo
Horas lectivas 240h
 • Postgrado
 • Vigo
 • 240h
Descripción

Objetivo del curso: O obxetivo do curso é formar ós profesionais que traballan diariamente con menores en situación de desprotección e conflicto social nos aspectos, tanto xurídico-técnicos, como sicolóxicos e educativos. O curso desenvolverase en clases teóricas e seminarios complementarios, se ben consideramos importante contar con prácticas de campo.
Dirigido a: O Curso está dirixido a aqueles profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de tres anos de experiencia profesional, diplomados e licenciados que traballan directamente con familias e con menores. Do mesmo xeito, o Curso é adecuado para aqueles estudiantes recién licenciados que busquen formarse en Dereito de menores.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n., 36200, Pontevedra, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n., 36200, Pontevedra, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

· Titulación

Título Propio de Especialista expedido por la Universidad de Vigo.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Protección social
Técnicas de estudio
Conflicto social
Menores infractores

Temario

Plan de Estudios:
Módulos Teóricos:
Protección Do Menor. Normativa Internacional, Estatal E Autonómica
 1. Orixe e fundamento lexitimador dos dereitos fundamentais dos menores.
 2. Dereitos fundamentais do menor.
 3. Liberdade relixiosa do menor.
 4. Protección internacional de menores.
 5. Normativa autonómica sobre o menor en situación de desprotección e conflicto social.
Aspectos Civís Da Protección Do Menor
 1. Evolución da minoría de idade na lexislación española.
 2. Determinación da condición de "menor".
 3. Tutela ex lege.
 4. Garda asistencial.
 5. Acollemento.
 6. Adopción.
 7. Responsabilidade civil do menor tutelado.
Aspectos Procesais Civís Da Protección Do Menor
 1. O proceso civil.
 2. A protección do menor na nova LAC.
 3. Procedimentos de protección do menor de xurisdicción voluntaria.
 4. Prodecimentos contenciosos de protección de menores.
 5. Oposición ás resolucións administrativas en materia de protección de menores.
 6. Os procedimentos contenciosos en materia de adopción.
 7. A mediación no ámbito da protección procesal civildo menor.
A Incapacidade Do Menor
 1. Incapacidade e discapacidade.
 2. A declaración de incapacidade do menor.
 3. Procedementos de incapacidade.
Aspectos Internacional-Privatistas Da Protección Do Menor
 1. Tutela e outras medidas de protección.
 2. Sustracción internacional de menores.
 3. A protección do menor na adopción internacional.
 4. Nacionalidade e estranxería do menor.
A Asistencia Da Administración
 1. Réxime xurídico dos centros a cargo da Administración.
 2. Inserción laboral do menor.
 3. A acción protectora da Seguridade Social.
Perfil Psico-Social Do Menor En Situación De Risco
 1. Características sicolóxicas do menor en risco.
 2. Familia en situación de risco.
 3. O menor en desamparo, maltrato e violencia dentro e fora da escola (especial referencia ó acoso escolar e as bandas xuveniles).
 4. O papel da escola e os medios de comunicación na socialización do menor.
 5. Intervención social con minorías étnicas.
 6. Intervención social con menores inmigrantes.
Dereito Penal Do Menor: Menor Como Víctima E Menor Como Infractor
 1. O menor ante a xustiza penal.
 2. O menor como víctima.
 3. O menor como infractor.
 4. Aplicación do Regulamento penitenciario da LORPM
Proceso Penal Do Menor
 1. Principios informadores do proceso penal de menores
 2. Xulgados de menores.
 3. Fase de instrucción. O equipo técnico.
 4. Fase de audiencia.
 5. O valor da declaración do menor.
 6. Sentencia e réxime de recursos.
 7. A Mediación como alternativa ó proceso penal de menores.
Módulos Prácticos:
Programas De Menores Da Xunta De Galicia
 • Xestión de centros.
 • Programas de menores da Xunta de Galicia.
 • Programas para menores discapacitados.
Visión Práctica Dos Axentes Xurídicos No Proceso Civil
 • Visión práctica dos axentes xurídicos (Técnicos da Administración Autonómica, Letrados, Fiscais e Xuíces de familia e de Violencia sobre a Muller) no proceso civil.
Análise Conxunta Do Dereito Penal Do Menor Na Súa Aplicación Practica Dende A Xurisprudencia Interna
 • Análise conxunto do dereito penal do menor a través da súa aplicación práctica ó caso real dende a xurisprudencia interna.
 • A actuación da Policía Xudicial: detención do menor. Especial referencia ós menores extranxeiros non acompañados.
Visión Práctica Dos Axentes Xurídicos No Proceso Penal
 • Visión práctica dos axentes xurídicos no proceso penal.: actuación do Equipo Técnico, Letrados, Fiscais e Xuíces de Menores.
 • A execución de medidas previasta na LORPM: Directores de Centros de Réximen Pechado, de réximen aberto e semiaberto.
 • Procedementos de execución de medidas non privativas de libertad.
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 01-10-2007 hasta el 15-10-2007.
 • Plazo Matrícula: del 17-10-2007 hasta el 31-10-2007.
Proceso de Admisión:
A selección se realizará en función de los siguientes criterios:
 • Expediente académico.
 • Curriculum vitae.
Información General:
 • Edición: 4ª.
 • Créditos: 19.9 teóricos + 4.1 prácticos.
 • Calendario: Venres de 16:30 a 20:30, Sábados de 10:00 a 14:00.
 • Dirige: Esther González Pillado y Fco. Javier de Vicente Remesal.
 • Organiza: Departamento de Dereito Público.

Información adicional

Forma de pago: Matricula curso completo: 1.682,88 €. Matricula doutoramento e especialista (4 créditos de especialista): 280,48 €.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 20

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares