USC - Departamento de Cirugía

   Formación para Operadores de Instalacións Radiactivas.

   USC - Departamento de Cirugía
   En Santiago de Compostela

   580 
   + IVA
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Postgrado
   Lugar Santiago de compostela
   • Postgrado
   • Santiago de compostela
   Descripción

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Santiago de Compostela
   R/ de San Francisco, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Santiago de Compostela
   R/ de San Francisco, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Mínimo ensinanza secundaria obrigatoria ou equivalente

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Medicina nuclear

   Temario

   Campo de Aplicación: Medicina Nuclear.

   Obxectivos do curso:

   OBXECTIVOS

   O curso está dirixido ás persoas que requiren adquirir os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para solicitar a licencia de supervisor regulamentaria imprescindible para traballar en instalacións radiactivas. A especialidade do devandito curso corresponde ao campo de aplicación de Medicina Nuclear, dirixido a instalacións industriais e de investigación. O curso está homologado polo Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

   METODOLOXÍA

   O curso é totalmente presencial. As leccións teóricas serán impartidas por titulados universitarios expertos en cada materia, e serán complementadas con seminarios e exercicios. As leccións prácticas serán impartidas por persoas de recoñecida experiencia profesional, e desenvolveranse en instalacións axeitadas á materia a impartir. A evaluación dos coñecementos adquiridos polos alumnos realizarase mediante proba escrita tipo test proposta polo CSN.

   Requisitos de acceso:

   Mínimo ensinanza secundaria obrigatoria ou equivalente

   Sistema de selección:

   Orde de preinscrición

   Procedemento de Avaliación:

   Proba escrita tipo test realizada polo Consejo de Seguridad Nuclear. A proba constará dunhas 60 preguntas ditribuídas en bloques correspondentes ás áreas básicas e específicas. A superación da proba suporá un mínimo do 75% de acertos.

   Programa:

   1. 1. Natureza da radiación. Créditos: 0,1
   2. 2. Radiactividade. Créditos: 0,1
   3. 3. Interacción radiación-materia. Créditos: 0,1
   4. 4. Magnitudes e unidades radiolóxicas. Créditos: 0,1
   5. 5. Detección da radiación. Créditos: 0,2
   6. 6. Radiobioloxía. Créditos: 0,1
   7. 7. Procedementos de reducción de dosis. Créditos: 0,1
   8. 8. Protección radiolóxica. Criterios xerais. Créditos: 0,1
   9. 9. Protección radiolóxica operacional . Créditos: 0,2
   10. 10. Funcións e responsabilidades da organización e do persoal. Créditos: 0,1
   11. 11. Aspectos legais e normativa aplicable ás instalacións radiactivas. Créditos: 0,1
   12. 12. Aspectos legais e administrativos específicos no campo da MN. Créditos: 0,15
   13. 13. Aplicación das radiacións ionizantes na MN. Créditos: 0,15
   14. 14. Riscos radiolóxicos asociados á MN. Créditos: 0,15
   15. 15. Deseño dunha instalación de MN. Créditos: 0,15
   16. 16. Procedementos operativos en MN. Créditos: 0,2
   17. 17. Contaminación radiactiva . Créditos: 0,2
   18. 18.Xestión de residuos radiactivos . Créditos: 0,2
   19. 19. Seminarios específicos nivel operador. Áreas Xeral e MN. Créditos: 1,2
   20. PRÁCTICA BÁSICA 1. Manexo de equipos de detección de radiación. Créditos: 0,15
   21. PRÁCTICA BÁSICA 2. Dosímetros persoais . Créditos: 0,15
   22. PRÁCTICA BÁSICA 3. Comprobación experimental da variación da dose coa distancia, tempo e blindaxe . Créditos: 0,15
   23. PRÁCTICA BÁSICA 4. Criterios de selección de equipos . Créditos: 0,15
   24. PRÁCTICA ESPECÍFICA DE MN 1. Simulación de técnicas e uso de dispositivos de protección na manipulación de materiais radiactivos. Créditos: 0,2
   25. PRÁCTICA ESPECÍFICA DE MN 2. Comprobación dos niveis de contaminación e radiación dunha instalación de MN. Créditos: 0,2
   26. PRÁCTICA ESPECÍFICA DE MN 3. Tempo máximo de permanencia en instalacións radiactivas . Créditos: 0,2
   27. PRÁCTICA ESPECÍFICA DE MN 4. Actuación en incidentes con contaminación radiactiva . Créditos: 0,2
   28. PRÁCTICA ESPECÍFICA DE MN 5. Aplicación práctica da xestión de materiais residuais con contido radiactivo . Créditos: 0,2

   Información adicional

   Observaciones:

   Luns, martes, mércores, xoves, venres 8:30-14:30 e 16:00-20:00 h Aula Seminario dos Departamentos de Fisioloxía Animal e Bioquímica, instalación radiactiva da USC e do Servizo de Medicina Nuclear.


   Alumnos por clase: 20

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares