Universidad de Vigo

Grao en Enxeñaría da Enerxía

Universidad de Vigo
En

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
  • Título propio
Descripción

A implantación dos estudos sobre Enerxía, no ámbito universitario español con carácter de grao, é unha demanda que dende os sectores públicos e privados se foi incrementando nos últimos anos.

A crecente demanda polas empresas de persoal especializado, debido ao crecemento exponencial experimentado polo mercado das Enerxías Renovables, e o mercado da Eficiencia Enerxética, leva á necesidade de formar profesionais especializados nestes novos estudos.

É por iso que na actualidade existe no sector enerxético unha preocupación crecente pola mellora da eficiencia das instalacións enerxéticas en prol de reducir o impacto ambiental deste sector, indisolublemente unido á utilización racional dos recursos enerxéticos e á investigación de novas fontes de enerxía. Esta preocupación ten grande incidencia nos campos mineiro industrial, transporte e edificación, nos que se centra este grao.

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Posuír e comprender os coñecementos básicos da enxeñaría da enerxía, o que lles proporciona unha base para ser orixinais no desenvolvemento e aplicación de ideas. - Proporcionar unha visión global da problemática enerxética actual para que os alumnos alcancen unha formación en profundidade acerca da relación entre enerxía e medio. - Aplicar as ferramentas de deseño e optimización que se empregan en plantas enerxéticas. - Adquirir habilidades no campo da experimentación: manexo de técnicas experimentais utilizadas no campo da enerxía. - Aplicar unha metodoloxía axeitada para abordar os problemas que formula a Enxeñaría da Enerxía no medio. - Formar o estudante para que sexa capaz de concibir, deseñar, levar a cabo e optimizar un proxecto en temas relacionados coa enerxía. - Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares relacionados coa enxeñaría térmica.

· ¿A quién va dirigido?

O perfil de ingreso recomendado sería o daqueles estudantes que accederon ás Probas de Acceso á Universidade (PAU) pola vía de acceso de Bacharelato Científico-Tecnolóxico ou pola vía de Ciclos Formativos de Grao Superior (CFGS) e con clara vocación para a Enxeñaría da Enerxía.

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
80%
Lo recomiendan
3.1
bueno
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación
Tecnología electrónica
Gestión de la Energía Térmica
Utilización de la Energía Eléctrica
Ingeniería nuclear
Tecnología eléctrica
Mecánica de fluidos
Mecánica de suelos
Tecnología de materiales
Expresión gráfica

Temario

Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6
Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6
Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6
Física: Física I Obligatoria 6
Física: Física II Obligatoria 6
Expresión Gráfica Obligatoria 6
Informática: Estadística Obligatoria 6
Empresa Obligatoria 6
Quimica Obligatoria 6
Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6
Geomática Obligatoria 6
Mecánica de Fluidos Obligatoria 6
Tecnología de Materiales Obligatoria 6
Resistencia de Materiales Obligatoria 6
Tecnología Ambiental Obligatoria 6
Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6
Ingeniería Mecánica Obligatoria 6
Electrotecnia Obligatoria 6
Mecánica de suelos Obligatoria 6
Proyectos Obligatoria 6
Geología Obligatoria 6
Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos Obligatoria 9
Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable Obligatoria 9
Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6
Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas Obligatoria 6
Ingeniería Nuclear Obligatoria 6
Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6
Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6
Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6
Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6
Tecnología de Combustibles alternativos Optativo 9
Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9
Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6
Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9
Gestión de la Energía Térmica Optativo 9
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6
Tecnología Electrónica Optativo 6
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9
Gestión de la Energía Térmica Optativo 9
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6
Tecnología Electrónica Optativo 6
Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares