Universidad de Vigo

   Grao en Xeografía e Historia

   Universidad de Vigo
   En

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   • Título propio
   Descripción

   Desde un coñecemento racional e crítico do pasado e presente da humanidade, o Grao en Xeografía e Historia pretende integrar e relacionar o saber destas dúas áreas da humanística a tres ámbitos xeográficos de estudo: Galicia, a Península Ibérica e Europa, incluíndo tamén a análise e interpretación da Arte e da Cultura.

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   -Conseguir un coñecemento racional e crítico do pasado da humanidade. -Coñecer o territorio (ambiente, sociedade, cultura) desde unha perspectiva diacrónica e sincrónica. -Adquirir un coñecemento básico dos principais acontecementos e procesos de cambio e continuidade na historia. -Integrar o coñecemento da xeografía na formación do alumnado a partir do sistema de relacións ambiente-sociedade e a súa dinámica.

   · ¿A quién va dirigido?

   Os coñecementos, capacidades e habilidades de partida do estudante procedente do Bacharelato son suficientes para o ingreso neste grao. Ademais, espérase do alumno: interese polo coñecemento do pasado, as manifestacións artísticas, o coñecemento do medio físico e rural, comprensión e apertura ante a diversidade histórica, racial e cultural e emprego de terminoloxía específica.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Historia
   Geografía
   Metodología de la historia
   Historiografía
   Espacios y sociedades
   Fuentes de información en humanidades
   Historia antigua universal
   Epigrafía y numismática
   Geografía de galicia
   Historia universal

   Temario

   Historia: modelos de interpretación de las sociedades preestatales 6

   Historia: introducción a la historiografía 6

   Historia: metodología de la historia 6

   Historia: fuentes de información en humanidades 6

   Geografía: fundamentos de geografía física 6

   Geografía geografía: fundamentos de geografía humana 6

   Geografía: espacios y sociedades 6

   Arte: lenguajes y técnicas artísticas 6

   Arte: arte clásico 6

   Lengua clásica lengua clásica: introducción a la lengua y literatura latinas 6

   60

   Total ects 60

   Historia: modelos de

   Interpretación de las sociedades preestatales

   Fb 6 1 2 historia: introducción a la historiografía fb 6

   1 1 geografía: fundamentos de geografía física fb 6 1 2 teoría y método de la arqueología ob 6

   1 1 arte: lenguajes y técnicas artísticas fb 6 1 2 geografía: fundamentos de

   Geografía humana fb 6

   1 1 historia: fuentes de información en humanidades fb 6 1 2 arte: arte clásico fb 6

   1 1 lengua clásica: introducción a la lengua y literatura latinas fb 6 1 2 prehistoria universal ob 6

   2 1 geografía: espacios y sociedades fb 6 2 2 historia: metodología de la historia fb 6

   2 1 historia antigua universal ob 6 2 2 historia contemporánea universal ob 6

   2 1 historia medieval universal ob 6 2 2 historia moderna universal ob 6

   2 1 historia de américa precolombina y colonial ob 6 2 2 historia del arte medieval ob 6

   2 1 paleografía ob 6 2 2 arqueología aplicada ob 6

   3 1 historia del arte moderno ob 6 3 2 historia del arte contemporánea ob 6

   3 1 historia antigua de la península

   Ibérica ob 6 3 2 historia contemporánea de españa ob 6

   3 1 historia medieval de la península ibérica ob 6 3 2 historia moderna de españa ob 6

   3 1 prehistoria de la península ibérica ob 6 3 2 sistemas de representación geográfica ob 6

   3 1 geografía aplicada: territorio y paisaje ob 6 3 2 mundo actual ob 6

   4 1 historia de américa contemporánea ob 6 4 2 historia del poder y de las instituciones op 6

   4 1 diplomática y archivística ob 6 4 2 mentalidad, identidad y cambio social op 6

   4 1 epigrafía y numismática op 6 4 2 historia contemporánea de galicia op 6

   4 1 historia de las religiones op 6 4 2 historia moderna de galicia op 6

   4 1 historia antigua del noroeste de la península ibérica op 6 4 2 prehistoria del noroeste de la península ibérica op 6

   4 1 historia del arte de galicia op 6 4 2 prácticas externas op 6

   4 1 historia medieval de galicia op 6 4 2 trabajo de fin de grado ob 12

   4 1 geografía de galicia op 6

   Historia. Formación básica en historia 24 18 formación básica y 6 obligatorios

   geografía. Formación básica en geografía 18 18 formación básica arte. Formación básica en historia del arte 12 12 formación básica

   Historia. Fuentes de información en humanidades 6 6 formación básica

   lengua clásica. Lengua y cultura

   Clásica 6 6 formación básica

   historia universal 36 36 obligatorios

   historia del arte 18 18 obligatorios

   historia de américa 12 12 obligatorios

   historia de españa 30 30 obligatorios

   formación instrumental en geografía 12 12 obligatorios

   disciplinas instrumentales de historia 24 18 obligatorios y 6 optativos

   ampliación temática de historia 18 18 optativos

   conocimiento de la historia y del territorio propios 42 42 optativos

   prácticas externas 6 6 optativos

   trabajo de fin de grado 12 12 obligatorios


   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares