Grao en Xeografía e Historia

Grado

En

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Título propio

Desde un coñecemento racional e crítico do pasado e presente da humanidade, o Grao en Xeografía e Historia pretende integrar e relacionar o saber destas dúas áreas da humanística a tres ámbitos xeográficos de estudo: Galicia, a Península Ibérica e Europa, incluíndo tamén a análise e interpretación da Arte e da Cultura.

A tener en cuenta

-Conseguir un coñecemento racional e crítico do pasado da humanidade. -Coñecer o territorio (ambiente, sociedade, cultura) desde unha perspectiva diacrónica e sincrónica. -Adquirir un coñecemento básico dos principais acontecementos e procesos de cambio e continuidade na historia. -Integrar o coñecemento da xeografía na formación do alumnado a partir do sistema de relacións ambiente-sociedade e a súa dinámica.

Os coñecementos, capacidades e habilidades de partida do estudante procedente do Bacharelato son suficientes para o ingreso neste grao. Ademais, espérase do alumno: interese polo coñecemento do pasado, as manifestacións artísticas, o coñecemento do medio físico e rural, comprensión e apertura ante a diversidade histórica, racial e cultural e emprego de terminoloxía específica.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Historia
 • Geografía
 • Metodología de la historia
 • Historiografía
 • Espacios y sociedades
 • Fuentes de información en humanidades
 • Historia antigua universal
 • Epigrafía y numismática
 • Geografía de galicia
 • Historia universal

Temario

Historia: modelos de interpretación de las sociedades preestatales 6

Historia: introducción a la historiografía 6

Historia: metodología de la historia 6

Historia: fuentes de información en humanidades 6

Geografía: fundamentos de geografía física 6

Geografía geografía: fundamentos de geografía humana 6

Geografía: espacios y sociedades 6

Arte: lenguajes y técnicas artísticas 6

Arte: arte clásico 6

Lengua clásica lengua clásica: introducción a la lengua y literatura latinas 6

60

Total ects 60

Historia: modelos de

Interpretación de las sociedades preestatales

Fb 6 1 2 historia: introducción a la historiografía fb 6

1 1 geografía: fundamentos de geografía física fb 6 1 2 teoría y método de la arqueología ob 6

1 1 arte: lenguajes y técnicas artísticas fb 6 1 2 geografía: fundamentos de

Geografía humana fb 6

1 1 historia: fuentes de información en humanidades fb 6 1 2 arte: arte clásico fb 6

1 1 lengua clásica: introducción a la lengua y literatura latinas fb 6 1 2 prehistoria universal ob 6

2 1 geografía: espacios y sociedades fb 6 2 2 historia: metodología de la historia fb 6

2 1 historia antigua universal ob 6 2 2 historia contemporánea universal ob 6

2 1 historia medieval universal ob 6 2 2 historia moderna universal ob 6

2 1 historia de américa precolombina y colonial ob 6 2 2 historia del arte medieval ob 6

2 1 paleografía ob 6 2 2 arqueología aplicada ob 6

3 1 historia del arte moderno ob 6 3 2 historia del arte contemporánea ob 6

3 1 historia antigua de la península

Ibérica ob 6 3 2 historia contemporánea de españa ob 6

3 1 historia medieval de la península ibérica ob 6 3 2 historia moderna de españa ob 6

3 1 prehistoria de la península ibérica ob 6 3 2 sistemas de representación geográfica ob 6

3 1 geografía aplicada: territorio y paisaje ob 6 3 2 mundo actual ob 6

4 1 historia de américa contemporánea ob 6 4 2 historia del poder y de las instituciones op 6

4 1 diplomática y archivística ob 6 4 2 mentalidad, identidad y cambio social op 6

4 1 epigrafía y numismática op 6 4 2 historia contemporánea de galicia op 6

4 1 historia de las religiones op 6 4 2 historia moderna de galicia op 6

4 1 historia antigua del noroeste de la península ibérica op 6 4 2 prehistoria del noroeste de la península ibérica op 6

4 1 historia del arte de galicia op 6 4 2 prácticas externas op 6

4 1 historia medieval de galicia op 6 4 2 trabajo de fin de grado ob 12

4 1 geografía de galicia op 6

Historia. Formación básica en historia 24 18 formación básica y 6 obligatorios

geografía. Formación básica en geografía 18 18 formación básica arte. Formación básica en historia del arte 12 12 formación básica

Historia. Fuentes de información en humanidades 6 6 formación básica

lengua clásica. Lengua y cultura

Clásica 6 6 formación básica

historia universal 36 36 obligatorios

historia del arte 18 18 obligatorios

historia de américa 12 12 obligatorios

historia de españa 30 30 obligatorios

formación instrumental en geografía 12 12 obligatorios

disciplinas instrumentales de historia 24 18 obligatorios y 6 optativos

ampliación temática de historia 18 18 optativos

conocimiento de la historia y del territorio propios 42 42 optativos

prácticas externas 6 6 optativos

trabajo de fin de grado 12 12 obligatorios

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Grao en Xeografía e Historia

Precio a consultar