Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO - Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
En Pontevedra

1.773 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Pontevedra
Duración 1 Año
Créditos 60
prácticas en empresa
  • Master oficial
  • Pontevedra
  • Duración:
    1 Año
  • Créditos: 60
  • prácticas en empresa
Descripción


Dirigido a: Neste máster universitario terán preferencia os que estean en posesión do título de licenciatura en Psicoloxía, Psicopedagoxía, diplomados en Maxisterio e os seus equivalentes de título de grao (titulacións adaptadas ao EEES). Tamén poderán acceder aqueles titulados universitarios que acrediten experiencia formativa e profesional vinculada aos contextos educativos, previa valoración do expediente académico e profesional dos estudantes.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Pontevedra
Pontevedra, 36005, Pontevedra, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Pontevedra
Pontevedra, 36005, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

¿Qué aprendes en este curso?

Ciencias del deporte
EEES

Temario

El Máster en necesidades específicas de apoio educativo Obxectivos:
Xerais:
- Adquirir unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, orientada á especialización profesional na intervención nas dificultades de aprendizaxe selectivas, as debidas ao contexto socio-cultural e as derivadas dos trastornos do desenvolvemento.
- Capacitar para a promoción da mellora da resposta educativa en cooperación con outros profesionais co obxectivo de mellorar a calidade de vida do alumnado mantendo un claro compromiso social e ético.
Específicos:
- Coñecer as características do desenvolvemento e aprendizaxe correspondente ás diversas etapas educativas.
- Coñecer os fundamentos biolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, sociais e lingüísticos das diferentes necesidades educativas específicas.
- Ser quen de elaborar e deseñar diferentes sistemas de análise e avaliación de necesidades educativas específicas.
- Sintetizar diversas estratexias para adaptar o ensino ás necesidades educativas especiais.
- Avaliar os recursos técnicos que contribúan a mellorar as condicións de aprendizaxe, a calidade de vida e a inserción laboral.
- Aplicar técnicas de organización dos centros escolares para a atención ás necesidades educativas específicas.
- Saber transmitir axeitadamente tanto en contextos académicos como á sociede no seu conxunto os achados atopados, así como os coñecementos, xuízos e argumentacións nos que se sustentan.

Información adicional

Observaciones: Tiempo completo.
Prácticas en empresa: No constan prácticas en empresa

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares