USC - Facultad de Geografía e Historia

Máster Universitario en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión

USC - Facultad de Geografía e Historia
En Santiago de Compostela

1.773 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Santiago de compostela
Duración 1 Año
Créditos 60
Prácticas en empresa
  • Master oficial
  • Santiago de compostela
  • Duración:
    1 Año
  • Créditos: 60
  • Prácticas en empresa
Descripción


Dirigido a: Licenciaturas / graos en Historia da arte, Historia, Humanidades, Historia e CC da Música, Belas Artes, , Filoloxía Clásica, Filoloxía Galega, Filoloxía Portuguesa, Filoloxía Hispánica, Filoloxía Románica, Filoloxía Inglesa, Filoloxía Francesa, Filoloxía Italiana, Filoloxía Alemá, Xeografía, Comunicación Audiovisual, Xornalismo, Documentación, Diplomatura en Turismo; Estudos Superiores de Conservatorio de Música. Criterios Expediente académico.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Universidad, 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
Universidad, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Historia del cine
Historia del turismo
Comunicación cultural
Arte italiano
Geografía del turismo
Arte románico
Música clásica
Patrimonio histórico
Historia del arte
Historia del pensamiento

Temario

Máster Universitario en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión Titulacions - Facultade de Xeografía e Historia - USC a. Proporcionar unha formación especializada e avanzada en historia da arte, abarcando os ámbitos vinculados con arquitectura, urbanismo, artes figurativas, música, historia do cine e outras artes audiovisuais, cerimonia, mecenado e xestión do patrimonio, que capacite para a incorporación dos alumnos aos grupos de investigación competitivos, á docencia universitaria, a centros de investigación de recoñecido prestixio e á práctica profesional.
b. Introducir nos futuros egresados na investigación e, con iso, preparalos para a realización posterior dunha Tese doutoral.
c. Conseguir que os alumnos teñan a formación necesaria para desenvolveren unha investigación de calidade, así como para renovar os coñecementos relativos á súa especialización a través do exercicio investigador e profesional.
d. Aprendizaxe de estratexias que amplíen a capacidade de resolución dos problemas que a sociedade actual lles impoña.

Información adicional

Prácticas en empresa: No constan Prácticas

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares