Policia Local

Grup prepara't

Preparación de oposiciones

Semipresencial Tarragona

hasta 150 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Tarragona

Curso de preparación de Oposiciones dirigido a las personas interesadas que aspiran entrar al cuerpo policial. Tiene como objetivo principal estrategias fundamentales en la realización de pruebas físicas, ordenar y dirigir el tráfico, vigilar edificios e instalaciones municipales, prestar auxilio a ciudadanos en asaltos, evitar actos delictivos, utilizar perros entrenados para buscar personas desparecidas y narcóticos. Un curso semipresencial que se realizará en Tarragona y tiene una duración de 0 horas

Información importante

Administración: Ayuntamientos y administraciones locales

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Paisos Catalans 15, local C, 43007

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

o Haver complert els 18 anys i cada Ajuntament estableix l’edat màxima que oscil•la entre 35 i 45 anys aproximadament. o Tenir la nacionalitat espanyola. o Estar en possessió del graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent. o Tenir una alçada mínima de 1,70 pels homes i 1,60 per les dones. o Estar en possessió del permís de conduir de la categoria A, B i BTP. o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública. o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

PROVES QUE CAL SUPERAR

o Primera prova: prova de coneixements: consisteix en la realització d’un exercici tipus test basat en les àrees temàtiques o un test de cultura general

o Segona prova: Coneixements de Llengua Catalana: consta de dues parts una oral i una escrita. Queden exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell B de català o superior

o Tercera prova: Proves psicotècniques i entrevista personal : consisteix en la realització d’una bateria de test aptitudinals i de personalitat per avaluar el perfil requerit per la funció policial

o Quarta prova: proves físiques i reconeixement mèdic.

o Cinquena prova (opcional segons Ajuntaments): desenvolupament i defensa d’un cas pràctic oralment.

Atenció: cada Ajuntament estableix l’ordre, les àrees temàtiques i el tipus de prova per avaluar als candidats. Grup Prepara’t et garanteix la preparació específica per cada Ajuntament.

v ÀREES TEMÀTIQUES

o Part General: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, ordenament jurídic, funció pública ( entre 8 i 10 temes aproximadament)

o Part Específica: dret policial, legislació policial, dret penal, animals perillosos, trànsit i circulació urbana ( entre 8 i 10 temes aproximadament)

o Part Especial segons municipi: historia, plànols, activitats del municipi ( 2-3 temes )

Información adicional

Observaciones: Fiquem a la teva disposició tutories individualitzades per preparar la teva oposició. Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
Prácticas en empresa: Resolució de casos pràctics. Simulacres d'exàmen abans de les convocatòries.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Policia Local

hasta 150 €