Cpr. o Raio Verde

Son en Producións Audiovisuais

Cpr. o Raio Verde
En SANTIAGO DE COMPOSTELA

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Lugar Santiago de compostela
Horas lectivas 120h
 • Curso
 • Santiago de compostela
 • 120h
Descripción

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
ANGUSTIAS 31, 15703

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Música de cámara
Cámara
Técnicas de estudio
Técnico de sonido
Diseño sonoro

Temario

OBXECTIVO DO MÓDULO:

  Realizar a configuración e operación dos equipos de son nunha produción audiovisual.

CONTIDOS FORMATIVOS DO MÓDULO:

  • A partir da visita a uns estudios de televisión:
   • Nomear os equipos técnicos que interve˜en na gravación dun programa realizado no plató.
   • Detallar o proceso de elaboración dun programa en estudio especificando os profesionais que interveñen e as súas funcións.
   • Realizar un diagrama de bloques do proceso que segue o sinal desde a súa orixe ata o receptor.
  • Nun suposto práctico e a partir do guión, escada de gravación ou folla de cámara e da definición das principais características dunha produción audiovisual (xénero, limitacións orzamentarias, posibilidades técnicas):
   • Elaborar o guión técnico.
   • Elixir os equipos de son necesarios.
   • Realizar o deseño da distribución e conexionado dos equipos para a súa gravación ou emisión.
   • Realizar a gravación do son.
  • Realizar un fondo sonoro sobre unhas imaxes dadas que inclúa pezas musicais, efectos sonoros e locucións en off.
  • Estudo do medio audiovisual: cine, vídeo, televisión. Evolución histórica.
  • O medio cinematográfico:
   • Linguaxe.
   • Estrutura funcional e xerárquica.
  • O medio televisivo:
   • Linguaxe.
   • Estrutura funcional e xerárquica.
  • O guión literario e o guión técnico. Escadas, follas de gravación e planificación técnica.
  • A gravación do son en directo e en diferido.
  • O código de tempos. Sincronización. Imaxe e son.
  • A ambientación sonora:
   • Música e efectos sonoros.
   • Caretas.
   • Indicativos.
   • Sintonías.
  • Equipamento e tecnoloxía en medios audiovisuais:
   • Micrófonos.
   • Mesturadores.
   • Equipos de compresión e efectos.
   • Soportes de gravación analóxicos, dixitais, ópticos e magnéticos.
   • Cartucheiras e librería dixital.
   • Reprodutores.
   • Panel de conexionado e matrices de conmutación.
   • Etapas amplificadoras.
   • Caixas acústicas.
   • Auriculares.
   • Magnetoscopios.
  • Introdución á edición sonora.
  • Esquemas técnicos e simboloxía. Planificación operativa.
  • O son asociado á imaxe.
  • Xéneros televisivos.
  • Enlaces. Retardo de son.
  • O son dual e estéreo. Os sistemas Nicam e Zweiton.
  • Unidades de comentarista.
  • Sistema híbrido telefónico.
  • Capacidade de análise para determinar necesidades técnicas.
  • Capacidade para organizar, de forma autónoma, os procesos secuenciais do traballo.
  • Precisión no tratamento do sinal acústico.
  • Adaptación aos novos medios de tratamento e rexistro de son.
  • Atención concentrada e distribuída.
  • Capacidade de resposta a continxencias e imprevistos.
  A) Prácticas

  B) Contidos teóricos

  C) Contidos relacionados coa profesionalidade