Supera las oposiciones de Recepcionista, Conserje, Bedel o Subalterno en Girona

Orbita Gironina, S.L.

Recepcionista, Conserge, Bidell, Subaltern

Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial Girona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología Semipresencial
Lugar Girona
Inicio Fechas a elegir
 • Oposiciones
 • Semipresencial
 • Girona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

¿Quieres un trabajo para toda la vida? Con este curso de Preparación de Oposiciones semipresencial de Recepcionista, Conserje, Bedel o Subalterno en Girona te prepararás para superar las oposiciones. Contarás con práctica y seguimiento de psicotécnicos, simulacros de pruebas y test personales, y casos prácticos.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
C/ Bernat Bodes, 9, 17005

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· Requisitos

-Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea. -Ser major de 16 anys. -No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques. -Tenir el certificat d'estudis primaris. -No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública. -A Catalunya, nivell B de català.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Recepcionista
Català
Administración
Oposiciones
Administración local
Constitución española 1978
Administración pública
Atención al público
Atención telefónica
Calidad en el servicio
Conserje
Bedel
Institutos públicos

Temario

REQUISITS DE L''ALUMNE

 • Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
 • Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.
 • No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques.
 • Tenir el certificat d''estudis primaris. (en algun cas exigeixen el G.E., FP1 o equivalent).
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.
 • A Catalunya, nivell B de català.

* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, cas pràctic, entrevista personal) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES

Matèries Generals:

 • Constitució Espanyola. Estatut d''Autonomia de Catalunya. Administració Pública.
 • L''Administrat. La Funció Pública.
 • L''administració local.
 • Matèries Específiques:
 • Document, arxiu i registre.
 • Serveis postals.
 • Màquines auxiliars d''oficina.
 • Seguretat d''edificis. Evacuacions. Installacions.
 • Manteniment d''edificis i institucions.GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Opció a assistir a classes presencials.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d''autoavaluacions que permeten seguir l''evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvs que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari i els tests psicotècnics.
 • Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
 • Preparació de l''entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
 • Informació a l''alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.