Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

   Técniques dÍnvestigació Social Aplicada

   Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
   En Barcelona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Postgrado
   Lugar Barcelona
   • Postgrado
   • Barcelona
   Descripción

   Objetivo del curso: Conèixer mètodes i tècniques d'investigació en ciències socials per la seva utilització en la recerca social i en estudis organitzacionals i de mercat, a través d'una formació amplia, completa i actualitzada, i des d'una perspectiva tant teòrica com aplicada. Aprofundir en els estudis de llicenciatura de les diferents perspectives metodològiques de la recerca social: ja sigui amb una orientació d'investigació quantitativa com qualitativa i participativa. ...
   Dirigido a: El Màster de Tècniques d'Investigació Social Aplicada s'adreça a persones amb formació universitària que desitgin especialitzar-se en tècniques d'investigació social com a camp de desenvolupament professional i/o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional. En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa són: Llicenciats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social aplicada amb una orientació professional i aplicada.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Barcelona
   Diagonal, 696, 08034, Barcelona, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Barcelona
   Diagonal, 696, 08034, Barcelona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Conèixer mètodes i tècniques d'investigació en ciències socials per la seva utilització en la recerca social i en estudis organitzacionals i de mercat, a través d'una formació amplia, completa i actualitzada, i des d'una perspectiva tant teòrica com aplicada.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Ciencias políticas

   Temario

   El Postgrau/Màster de Tècniques d'Investigació Social Aplicada [TISA] és una iniciativa conjunta del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (Secció II) de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS).

   L'objectiu del Postgrau/Màster és oferir uns estudis especialitzats de tercer cicle destinats al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials, i en particular en l'àmbit de la sociologia i de la ciència política, amb una orientació aplicada i de professionalització.

   METODOLOGIA

   El programa s'organitza en cursos de crèdits variables, en què cada crèdit té una durada de 10 hores. Entre aquests crèdits podem distingir els que corresponen a classes de docència presencial i els d'estudi de l'alumnat. Tanmateix, els crèdits presencials de cada curs es distribuiran en general amb el criteri d'un 60% de docència pràctica i un 40% de docència teòrica o magistral.

   L'ensenyament i l'aprenentatge de les màteries comptarà amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació. D'una banda, en la programació dels continguts dels cursos es contempla de forma integrada el coneixement i ús del programari informàtic específic de cada màteria: SPSS, SPAD, UCINET, LISREL i ATLAS/ti.

   D'altra banda, amb el Campus Virtual es disposa d'una eina que permet la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'activitat docent tot combinant la docència presencial amb la utilització de recursos virtuals. Així, tot el material de cada un dels cursos estarà prèviament al Campus Virtual per tal que es disposi de temps suficient per a consultar la documentació (lectures, pràctiques, exercicis, esquemes, casos). El temps de classe estarà destinat a aclarir dubtes i presentar exemples per tal que esdevingui més participativa i interactiva amb els alumnes.

   Paral·lelament, es preveu l'organització de sessions programades a la manera de seminaris especialitzats sobre experiències professionals d'estudis o recerques, destinats a conèixer la pràctica professional de la investigació aplicada.

   CONTINGUTS

   L'estructura dels cursos del programa de 60 crèdits ECTS s'organitza a partir de la distinció de quatre mòduls:

   Mòdul 1: Disseny de la investigació social (10 crèdits ECTS)*

   • Procés d'investigació i dissenys d'anàlisi
   • Construcció d'indicadors socials
   • Fonts de dades.
   • Pràctica del mostreig estadístic.

   Mòdul 2: Tècniques d'investigació social quantitativa (15 crèdits ECTS)

   Primer any (Mòdul 2.1)

   • Estudis per enquesta
   • Anàlisi de dades estadístiques I.
   • Segon any (Mòdul 2.2)

   Anàlisi de dades estadístiques II.
   Anàlisi de xarxes socials
   Mineria de dades.

   Mòdul 3: Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa (15 crèdits ECTS)

   Primer any (Mòdul 3.1)

   • Tècnica d'entrevista.
   • Tècnica de grups de discussió.
   • Anàlisi de textos i del discurs
   • Investigació-acció participativa.

   Segon any (Mòdul 3.2)

   • Anàlisi microsocial.
   • Mètode biogràfic.
   • Tècnica Delphi.
   • Tècniques audiovisuals.
   • Estudis de prospectiva.

   Mòdul 4 : Seminaris d'aplicacions de les tècniques d'investigació social (10 crèdits ECTS)

   Primer any:

   • Estudis d'opinió i electorals
   • Investigació de mercats i estudis de consum
   • Anàlisi de les desigualtats socials
   • Avaluació de polítiques públiques.

   Segon any:

   • Ocupabilitat i pràctica professional
   • Programari per a les ciències socials
   • Simulació social
   • Experiències de la recerca social.

   * 5 crèdits ECTS corresponen a 35 hores de classe magistral, 60 hores de treball i estudi a casa, 25 hores de tutoria i 5 hores d'avaluació.

   OBJECTIUS

   Els objectius generals del Màster de Tècniques d'Investigació Social Aplicada són els següents:

   Conèixer mètodes i tècniques d'investigació en ciències socials per la seva utilització en la recerca social i en estudis organitzacionals i de mercat, a través d'una formació amplia, completa i actualitzada, i des d'una perspectiva tant teòrica com aplicada.

   Aprofundir en els estudis de llicenciatura de les diferents perspectives metodològiques de la recerca social: ja sigui amb una orientació d'investigació quantitativa com qualitativa i participativa. Es posarà l'accent en el disseny, l'anàlisi i la interpretació de dades en el context d'estudis socials aplicats i per satisfer les necessitats de coneixement, planificació i acció pròpies de les empreses i institucions.

   Obtenir una formació especialitzada orientada cap a la insersió al mercat de treball de llicenciats/des, al mateix temps que una formació continuada per als professionals i tècnics d'empreses i institucions dedicats a la investigació social aplicada.

   DESTINATARIS

   El Màster de Tècniques d'Investigació Social Aplicada s'adreça a persones amb formació universitària que desitgin especialitzar-se en tècniques d'investigació social com a camp de desenvolupament professional i/o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional.

   En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa són:

   • Llicenciats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social aplicada amb una orientació professional i aplicada.
   • Professionals i tècnics d'empreses o institucions que desitgin ampliar o renovar la seva formació en la investigació social per a aplicar-la al seu àmbit.

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares