CEMFORMACIO

   Comptabilitat bàsica i informatitzada

   CEMFORMACIO
   En Rubí

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Subvencionado
   Nivel Nivel intermedio
   Lugar Rubí
   Horas lectivas 100h
   Duración 10 Semanas
   Inicio Consultar
   • Subvencionado
   • Nivel intermedio
   • Rubí
   • 100h
   • Duración:
    10 Semanas
   • Inicio:
    Consultar
   Descripción

   Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents perspectives, com són l’orgànica o l’econòmica. Aquesta última però, és imprescindible per poder fer previsions i calcular els impostos pertinents.
   Actualment la “gestió comptabilitat” no es pot concebre si no és informatitzada. Cal per això comptar amb un “entrenament” que ens introdueixi amb seguretat en l’ús de l’aplicació informàtica i sigui un punt de partida per a la progressió personal del professional o usuari de l’aplicació, un progrés que es basi en uns fonaments sòlids des d’una perspectiva actual i moderna de l’ús de les aplicacions informàtiques per a la gestió comptable.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Rubí
   Inicio 22 mar 2020
   Ubicación
   Rubí
   C/ Justicia, 19, 08191, Barcelona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   -Iniciar al alumne en els conceptes bàsics. -Ensenyar-li els procediments tècniques generals. -Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet. -En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla -Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants. -Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos. -Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final. -Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat. -Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables. -Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat. -Aprendre les parts bàsiques del programa. -Agafar agilitat en la seva utilització. -Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir. -Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

   · Requisitos

   Coneixements bàsics d'informàtica

   · Titulación

   Dimploma acreditatiu expedit pel "Consorci de Formació Contínua de Catalunya"

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Comptabilitat bàsica
   Coneixement Plà General Comptable
   ContaPlus
   Finances en Pymes
   Coneixements fiscals
   Autonomía comptable
   Operacions generals
   Comptabilitat fiscal
   Comptabilitat informatitizada
   Comptabilitat d'existencies

   Profesores

   equipo docente
   equipo docente
   profesor

   Temario


   comptabilitat informatitzada

   1. El procés comptable
   1.1. Comptes Llibres
   1.2. Assentaments comptables
   1.3. Els documents final de la comptabilitat
   1.4. Balanç de situació
   1.5. Compte de Pèrdues i Guanys2. El programa informàtic
   2.1. Què es un programa de comptabilitat
   2.2. Per què serveix
   2.3. Altres aplicacions3. Estructuració bàsica del programa de com
   3.1. Operacions generals
   3.2. Definició del Pla comptable
   3.3. Obertura de comptes
   3.4. Operacions específiques

   Comptabilitat bàsica

   1. El patrimoni.

   a. El Balanç de situació

   b. Informació sobre la gestió

   c. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

   2. El procés comptable

   a. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

   b. Els llibres comptables 2.2.1. Diari

   c. Teoria del càrrec i l’ abonament

   3. Tractament comptable de les existències.

   a. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

   b. Les operacions de compres i vendes

   c. La periodificació d’existències

   d. El concepte de consum.


   4. Tractament comptable de l’IVA

   a. L’IVA com a impost sobre el consum final

   b. Definició de l’IVA

   c. Meritació de l’IVA.

   d. Comptabilització de l’IVA

   5. Amortitzacions.

   a. Concepte i necessitat de l’ amortització.

   b. Comptabilització de les amortitzacions.

   Regulació Fiscal de les amortitzacions

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares