Universidad de Vigo

Grao en Educación Primaria

Universidad de Vigo
En

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
  • Título propio
Descripción

Presenta como obxectivos fundamentais a formación psicopedagóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnóloxica, artística e axiolóxica do futuro profesorado de Educación Primaria, titulación con longa tradición e interese tanto no noso entorno (Universidade de Vigo) como no conxunto do Estado.

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

-Comprender os fins da educación escolar e desenvolver as competencias fundamentais para desempeñar a función docente, titorial e xestora nos centros de educación primaria. -Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado de Educación Primaria.

· ¿A quién va dirigido?

Ensinanza orientada a estudantes interesados no ensino, especialmente nos niveis básicos (6 a 12 anos). Deben mostrar interese por actividades humanitarias, ser responsables, adquirir compromisos éticos, críticos e auto-críticos. Precísase que teñan capacidade de traballo en grupo, que sexan persuasivos, emprendedores e que teñan facilidade para as relacións interpersoais. Así mesmo, deben posuír un bo coñecemento do español e do galego, nocións básicas dun idioma estranxeiro e bo nivel nos ámbitos científicos, matemáticos, informáticos, en educación física e en expresión artística.

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
80%
Lo recomiendan
3.1
bueno
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Matemáticas
Aprendizaxe da educación física
Aprendizaxe e desenvolvemento da personalidade
Sociedade
Familia e escola

Temario

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias de grao en Educación Primaria

Módulo ECTS Materias ECTS Distribución

Aprendizaxe e desenvolvemento da personalidade 18 18 18 formación básica

Procesos e contextos educativos 30 30 24 formación básica e 6 obrigatorios

Sociedade, familia e escola 24 24 12 formación básica e 12 optativos

Ensino e aprendizaxe das ciencias experimentais 24 24 18 obrigatorios e 6 optativos

Ensino e aprendizaxe das ciencias sociais 18 18 6 formación básica e 12 obrigatorios

Ensino e aprendizaxe das matemáticas 18 18 12 obrigatorios e 6 optativos

Ensino e aprendizaxe das linguas 36 36 30 obrigatorios e 6 optativos

Ensino e aprendizaxe da educación musical, plástica e visual 18 18 12 obrigatorios e 6 optativos

Ensino e aprendizaxe da educación física 12 12 12 obrigatorios

Practicum 48 Prácticas Externas:

Practicum 48 48 obrigatorios

Traballo de fin de grao 6 Traballo de fin de grao 6 6 obrigatorios

Oferta total ECTS 252 252


Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares