Universidad de Lleida

Ingeniería Agraria y Alimentaria

Universidad de Lleida
En Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Barcelona
  • Título propio
  • Barcelona
Descripción

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'han vingut impartint des de l'any 1972. Des de la seva implantació, els estudis d'Enginyeria Agrària i Alimentària han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) s'ha pogut aprofitar l’experiència adquirida durant tots aquests anys. De fet, els estudis en Enginyeria Agrària i Alimentària són els iniciadors de l'actual campus de l'ETSEA.

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme.

Els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en explotacions i empreses del sector de la producció primària o en indústries agroalimentàries.

La docència és impartida per especialistes en diferents àmbits: producció i protecció vegetal, hortofructicultura, producció animal, genètica i millora de cultius i bestiar, botànica i fisiologia vegetal, ciència del sòl, enginyeria ambiental i del medi rural, enginyeria del reg, enginyeria d'aliments, indústries alimentàries, jardineria i paisatgisme, economia i política agrària, biotecnologia, agricultura i ramaderia de precisió.

Amb una clara vocació pràctica, l'objectiu és la formació de graduats amb les capacitats i competències pròpies de l'Enginyer Tècnic Agrícola.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Barcelona
Ver mapa

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Ingeniería agraria
Biología

Temario

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Biologia

Expressió Gràfica

Física I

Matemàtiques I

Química General

Botànica Agrícola i Fisiologia Vegetal

Ciències de la Terra

Física II

Química Orgànica i Bioquímica

Matemàtiques II

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Bases de la Producció Vegetal

Construcció

Economia de l’Empresa

Estadística i Informàtica

Ecologia i Gestió Mediambiental

Bases de la Producció Animal

Economia i Política Agrària

Fonaments de l’Enginyeria Rural

Topografia, SIG i Teledetecció

Especialitats Tercer Curs

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Genètica i Millora Vegetal

Protecció Vegetal

Regs

Alimentació i Millora Animal

Tecnologia de Cultius Herbacis

Cultius Extensius

Hortofructicultura

Producció Avícola

Producció Porcina

Optativa

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Genètica i Millora Vegetal

Protecció Vegetal

Construccions i Instal·lacions

Fructicultura

Horticultura

Cultius Fruiters

Cultius Hortícoles

Jardineria

Regs i Equips Agraris

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Regs

Mecanització Agrària

Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures

Tecnologies de la Producció Animal

Tecnologies de la Producció Vegetal

Agricultura de Precisió, Automàtica i Robòtica

Ampliació de Regs

GPS, MDT i CAD

Instal·lacions i Electrificació Rural

Materials Estructurals

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Anàlisi d'Aliments

Fonaments d'Enginyeria d'Aliments

Indústries Alimentàries

Microbiologia d'Aliments

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal I

Construccions Agroindustrials i Electrificació

Instal·lacions Auxiliars Indústria Alimentària

Enginyeria de Processos Alimentaris I

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Animal

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal II

Especialitats Quart Curs

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Maquinària, Const. i Instal·lacions Ramaderes

Producció de Remugants

Pràctiques Integrades

Projectes

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Optativa

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Enginyeria i Gestió d'Espais Verds

Planificació Territorial i Paisatgisme

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió Ambiental

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Edificacions i Obres de Terra

Eficiència Energètica i Energies Renovables

Enginyeria Ambiental

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió Ambiental i Avaluació d'Impactes

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Enginyeria de Processos Alimentaris II

Disseny de Plantes de Processat d'Aliments

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Biotecnologia Agrària

Producció Agrícola Ecològica

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Agricultura i Ramaderia de Precisió

Producció Ramadera Ecològica


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares