Curso actualmente no disponible

Introducció a la programació d'aplicacions amb Java - Certificació Java Foundations

PUE
5.0
1 opinión
 • Un profesoruy cualificado con grandes conocimientos y grandes dotes comunicativas
  |

Curso subvencionado desempleados y trabajadores

En Barcelona ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado

 • Horas lectivas

  60h

 • Duración

  2 Meses

Més info: consorci.pue.es

Vols fer un pas endavant al teu futur professional? T’agradaria especialitzar-te en instal·lacions elèctriques? En aquest cas, Emagister et presenta aquest Curs Presencial de Introducció a la programació d'aplicacions amb Java - Certificació Java Foundations, impartit pel centre PUE.

Aquest curs trasllada els coneixements fonamentals sobre el desenvolupament d'aplicacions amb Java i de com implementar en Java els conceptes bàsics en programació i en orientació a objectes.

Així doncs, els temes tractats en les diferents lliçons es veuen reforçats amb exercicis a través dels quals els assistents posaran en pràctica els coneixements abordats en la formació, des de redactar el primer programa en Java fins a com crear classes, implementar herència o redactar línies de codi que continguin sentències de control d'execució.

Si estàs interessat en realitzar aquesta formació, fes click a “Pedir Inforrmación”. D’aquesta manera, els nostres assessors podran posar-se en contacte amb tu per a proporcionar-te tota la informació que necessites i resoldre’t els dubtes que tinguis. ¡No deixis escapar aquesta oportunitat!

Información importante

A tener en cuenta

El present curs, té per objecte donar a conèixer als participants les nocions i conceptes essencials per a iniciar-se en el desenvolupament d'aplicacions orientades a objectes amb el llenguatge de programació Java. Al llarg de la formació, els estudiants s'endinsaran en conceptes fonamentals per entendre el paradigma de la programació orientada a objectes, conèixer la terminologia i sintaxi emprada en el desenvolupament d'aplicacions amb el llenguatge Java, així com prendran les mesures necessàries per crear programes bàsics en Java a través d'exercicis pràctics de programació. Un cop finalitzada la formació, els estudiants estaran en disposició dels coneixements fonamentals sobre el desenvolupament d'aplicacions amb Java i de com implementar en Java els conceptes bàsics en programació i en orientació a objectes. Els temes tractats en les diferents lliçons es veuen reforçats amb exercicis a través dels quals els assistents posaran en pràctica els coneixements abordats en la formació, des de redactar el primer programa en Java fins a com crear classes, implementar herència o redactar línies de codi que continguin sentències de control d'execució. El present curs prepara els assistents per a la consecució de la titulació oficial com Java Foundations Certified Junior Associate un cop superat l'examen requerit a aquest efecte.

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que desitgin iniciar-se al món de la programació orientada a objectes amb Java, així com per a aquelles persones amb voluntat d'ampliar el seu àmbit de competència en el món professional de la programació d'aplicacions endinsant-se en el desenvolupament d'aplicacions amb Java. Per a un correcte aprofitament del curs es recomana que els assistents disposin de nocions mínimes de programació.

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional. El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació: Currículum Vitae actualitzat. Fotocòpia del DNI. Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant. Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Després de la realització del present curs oficial l'alumne estarà preparat per superar l'examen de certificació 1Z0-811 Java Foundations Certified Junior Associate.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

5.0
 • Un profesoruy cualificado con grandes conocimientos y grandes dotes comunicativas
  |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Xavier Marzo Lloret

5.0
03/07/2018
Lo mejor: Un profesoruy cualificado con grandes conocimientos y grandes dotes comunicativas
A mejorar: Se ha hecho corta la formación
¿Recomendarías este curso?:
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Materias

 • Programación web
 • Programación avanzada
 • Java
  1

  1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

 • Gráficos
 • Informática básica
 • Informática empresarial
 • Informática de sistemas
 • Desarrollo web
 • Java EE

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Profesorado

Temario

Introducció a la programació en Java
IntroduccióSobre el cursBreu històriaConfiguració de Java
Desenvolupament de Programari Java
El procés de desenvolupament de ProgramariQuè fa el meu programa?Introducció als conceptes de la programació orientada a objectes
Tipus de Dades Java
Què és una variable?Dades NumèriquesDades de tipus TextConversió entre tipus de dadesEntrada per teclat
Mètodes Java i Llibreries de classes
Què és un mètode?La declaració import i els PackagesLa classe StringLa classe RandomLa classe Math
Sentències de decisió
Expressions Boleanas i constructors if / elseComprenent l'execució de condicionalsSentència switch
Constructors d'iteració
Iteracions forIteracions while i do-whileÚs de sentències break i continue
Creació de classes
Crear una ClasseInstanciació d'ObjectesConstructorsSobreescriptura de MètodesInteracció i Encapsulació d'ObjectesVariables i Mètodes estàtics
Arrays i Excepcions
Arrays unidimensionalsLlistes ArrayGestió d'excepcionsConceptes i tècniques de depuració de codi
JavaFX
Introducció a Java FXColors i FormesGràfics, Àudio, i esdeveniments de Mouse

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

Introducció a la programació d'aplicacions amb Java - Certificació Java Foundations

Curso gratis
subvencionado por el Estado