Curso actualmente no disponible

Preparación de oposiciones

En Barcelona ()

1001-2000 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Oposiciones


Dirigido a: aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos deseen superar con éxito las oposiciones a Guardia Urbana / Policia Local.

Información importante

Administración: Ayuntamientos y administraciones locales

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

 • Policía local
 • BTP

Temario

¡¡GRATIS Portátil!!

Único centro que te regala esta magnífica herramienta de estudio.

 • Tenir la nacionalitat espanyola.

 • Tenir títol d ensenyament secundari obligatori, graduat escolar , formació
  professional de 1r grau o equivalent o qualsevol altra de nivell superior. Si es tracta d un títol obtingut a l estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d Educació, Cultura i Esport.

 • Tenir una alçada mínima d 1,60 m. les dones i d 1 ,70 m. els homes,
  la qual cosa serà comprovada abans de l inici de les proves i abans de la revisió mèdica.

 • Haber cumplido 18 años y tener menos de 31 de años.

 • No haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat per a l exercici
  de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de cap Administració pública. Serà aplicable, no obstant això, el benefici de la rehabilitació, sempre que l aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

 • Presentar una declaració jurada o promesa mitjançant la qual es pren
  el compromís de portar armes.

 • Adquirir el compromís de prestar jurament o promesa com ho estableix l article 6 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya.

 • Tenir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B.

 • Tots aquest requisits s hauran de complir en el moment de finalitzar el termini
  de presentació de la instància, llevat de l apartat de condemna per delicte o inhabilitació i de l apartat de declaració jurada de portar armes, els quals s hauran de complir abans d iniciar la fase de pràctiques.
 • En relació als carnets de conduir, els/les aspirants hauran de tenir el permís
  de classe B amb autorització per conduir de vehicles de transport públic (BTP) a l inici dels període de pràctiques.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Guardia Urbana

1001-2000 €