Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Master oficial

En Pontevedra

1.773 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Lugar

  Pontevedra

 • Duración

  1 Año

 • Créditos

  60

 • Prácticas en empresa


Dirigido a: Neste máster universitario terán preferencia os que estean en posesión do título de licenciatura en Psicoloxía, Psicopedagoxía, diplomados en Maxisterio e os seus equivalentes de título de grao (titulacións adaptadas ao EEES). Tamén poderán acceder aqueles titulados universitarios que acrediten experiencia formativa e profesional vinculada aos contextos educativos, previa valoración do expediente académico e profesional dos estudantes.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Pontevedra
Ver mapa
Pontevedra, 36005

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Ciencias del deporte
 • EEES

Temario

El Máster en necesidades específicas de apoio educativo Obxectivos:
Xerais:
- Adquirir unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, orientada á especialización profesional na intervención nas dificultades de aprendizaxe selectivas, as debidas ao contexto socio-cultural e as derivadas dos trastornos do desenvolvemento.
- Capacitar para a promoción da mellora da resposta educativa en cooperación con outros profesionais co obxectivo de mellorar a calidade de vida do alumnado mantendo un claro compromiso social e ético.
Específicos:
- Coñecer as características do desenvolvemento e aprendizaxe correspondente ás diversas etapas educativas.
- Coñecer os fundamentos biolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, sociais e lingüísticos das diferentes necesidades educativas específicas.
- Ser quen de elaborar e deseñar diferentes sistemas de análise e avaliación de necesidades educativas específicas.
- Sintetizar diversas estratexias para adaptar o ensino ás necesidades educativas especiais.
- Avaliar os recursos técnicos que contribúan a mellorar as condicións de aprendizaxe, a calidade de vida e a inserción laboral.
- Aplicar técnicas de organización dos centros escolares para a atención ás necesidades educativas específicas.
- Saber transmitir axeitadamente tanto en contextos académicos como á sociede no seu conxunto os achados atopados, así como os coñecementos, xuízos e argumentacións nos que se sustentan.

Información adicional

Observaciones: Tiempo completo.
Prácticas en empresa: No constan prácticas en empresa

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

1.773 € IVA inc.