USC - Facultad de Ciencias de la Educación

Máster Universitario en Educación, Xénero e Igualdade

USC - Facultad de Ciencias de la Educación
En Santiago de Compostela

3.489 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Santiago de compostela
Duración 2 Años
Créditos 120
Prácticas en empresa
  • Master oficial
  • Santiago de compostela
  • Duración:
    2 Años
  • Créditos: 120
  • Prácticas en empresa
Descripción


Dirigido a: Titulacións de Acceso Licenciaturas en Ciencias Políticas e da Administración, Socioloxía, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Documentación, Humanidades, Filosofía. Diplomaturas en Traballo Social, Relacións Laborais, Xestión e Administración Pública, Educación Social, Biblioteconomía e documentación, Mestres Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual de matrícula

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Filosofía práctica
Filosofía de la educación

Temario

El Máster Universitario en Educación, Xénero e Igualdad tiene como objetivo: Titulacions - Facultade de Ciencias da Educación - USC A importancia básica e o poder fundamentante das relacións de xénero en calquera estrutura e organización social coñecida, encerra un significado especial para os procesos específicos da socialización e educación humana. Por este motivo faise necesario un coñecemento en profundidade, por parte dos profesionais dedicados á formación, organización, educación e socialización humana no sentido amplo, dos mecanismos de produción social que interveñen na nosa sociedade nas relación de xénero que vai máis alá dun simple coñecemento particularizado sobre o tema. Un dos propósitos específicos consiste nunha formación de profesionais que poidan impulsar accións en prol da igualdade das mulleres, a implantación da perspectiva de xénero ("mainstreaming") e a institucionalización de contidos e medidas. Este labor profesional refírese tanto ao contexto educativo propiamente dito (nos distintos niveis do ensino, na familia, etc.) como á Administración, ás empresas e todas as institucións e organizacións sociais, culturais, económicas e políticas; labor fundamental para conseguir unha meirande igualdade entre os xéneros, así como a transformacións da estruturas androcéntricas aínda existentes nas sociedades actuais.
Desde un ángulo epistemolóxico crítico cabe sinalar que outros dos propósitos consiste unha formación de investigadoras e investigadores que poidan contribuír á construción dun coñecemento novo a cerca das relacións e roles sociais entre mulleres e homes dende unha perspectiva feminista e de xénero multidisiciplinaria.
A formación académica e profesional que se oferta ten como obxectivo global a preparación de universitarias e universitarios que poida desenvolver todas as actuacións necesarias como axentes e investigadores de igualdade previstas na actual lexislación internacional, estatal e autonómica ao respecto.Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas de Investigación Obligatorias

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares