Máster Universitario en Intervención Socioeducativa con Menores y Familia

Master oficial

En Palma de Mallorca

1.683 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Lugar

  Palma de mallorca

 • Duración

  1 Año

 • Créditos

  60

 • Prácticas en empresa


Dirigido a: Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris: Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, i carreres socials (treballadors socials, sociòlegs, psicòlegs i antropòlegs.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Palma de Mallorca (Islas Baleares)
Ver mapa
Valdemossa, 07071

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del EEES. Así mismo, podrán acceder los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la universidad que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Menores

Temario

L'objectiu fonamental del màster és formar sistemàticament sobre tots els elements estructurals i dinàmics de la família, aportats per les diverses ciències socials i de l'educació, així com sobre les estratègies d'intervenció socioeducativa amb menors i família de manera que els estudiants puguin iniciar un doctorat en aquest camp amb una base interdisciplinària sòlida o respondre a les demandes científiques i a les tècniques d'intervenció en aquest camp que demanden les institucions i serveis que actuen en aquesta àrea.
Objectius específics
 1. Formar als alumnes en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de la intervenció familiar. Capacitar per al diagnòstic sobre la situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida.
 2. Formar als alumnes en la pràctica de l'exercici professional de la intervenció familiar. Capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció.
 3. Formar la capacitat d'investigació de futurs professionals de la intervenció familiar. Iniciar en la investigació bàsica i aplicada sobre les diverses formes de convivència, les seves característiques, canvis i factors que els expliquen.
 4. Orientar als alumnes sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la intervenció familiar, tant en el sector públic com en el privat. Obrir noves perspectives professionals en el camp de l'assessorament familiar.
 5. Sensibilitzar als alumnes perquè en l'exercici professional es respectin els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, així com amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Información adicional

Prácticas en empresa: Sí, obligatorias (7 ECTS).

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Máster Universitario en Intervención Socioeducativa con Menores y Familia

1.683 € IVA inc.