Curso actualmente no disponible

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Curso subvencionado desempleados y trabajadores

En Badalona ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado

 • Horas lectivas

  12h

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Mantenimiento
 • Pemp
 • Maniobrabilidad
 • Carga y descarga
 • Carga y descarga de mercancías
 • Plataformas logísticas
 • Plataformas elevadores
 • Plataformas elevadoras móviles
 • Normas de seguridad
 • Normas de calidad
 • Transporte

Temario

CONTENIDO

1. Contingut bàsic de la formació teòrica
1.1. Legislació i normativa referent a l'ús d'aquests equips de treball
1.2. Classificació i tipus de PEMP
1.3. Característiques i descripcions
1.4. Aplicacions
1.5. Seguretat abans d'engegar l'equip
1.6. Posats de comandament
1.7. Ajusto de treball
1.8. Anivellació
2. Principals perills i factors de risc
2.1. Mesurades de protecció i prevenció
2.2. Normes de seguretat degudes a altres riscos
2.3. Engegada
2.4. Normes específiques de seguretat en ús
2.5. Normes de seguretat en finalitzar els treballs Equips de protecció individual : Manteniment · Revisions

3. Contingut bàsic de la formació pràctica
3.1. Introducció a la màquina
3.2.Reconeixement d'entorn i senyalització de la zona de treball · Reconeixement visual perimetral de la màquina ·
4. Components principals: identificació i funció
4.1. Comprovacions i inspecció prèvia a l'ús
4.2. Engegada i parada de la màquina
4.3. Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat
4.4. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques
4.5. Rescat i procediments de baixada d'emergència
4.6. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport
Aplicació de les seqüències teòriques a la pràctica mitjançant circuits cronometrats.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Curso gratis
subvencionado por el Estado