Técnico Universitario en Gestión de Recursos Humanos

UIB - Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

En Palma de Mallorca

Precio a consultar
  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Palma de mallorca

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Palma de Mallorca (Islas Baleares)
Ver mapa
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Cra. de Valldemossa km 7,5, 07122

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

Titulació progressiva

Aquesta modalitat de titulació pretén incrementar la flexibilitat dels estudis d’Empresarials, ha de permetre a l'estudiant l'obtenció d'un certificat universitari (Títol de Tècnic Universitari) una vegada hagi aconseguit amb èxit un itinerari docent específic, i hagi superat els crèdits establerts, oferint-li al mateix temps la possibilitat d'organitzar els seus estudis homologats (diplomatura completa) per etapes, amb una clara vinculació amb la demanda laboral.

En aquest cas, es tracta de cursar un primer any de matèries bàsiques (60 crèdits) i desprès triar un bloc de matèries temàtiques (39 crèdits) entre quatre possibles i diverses opcions.

Per a l’obtenció d’un títol progressiu s’han de cursar totes les assignatures del bloc 0 més 39 crèdits d’un dels quatre blocs d’especialitat.

Bloc 0.- 60 crèdits obligatoris per qualsevol titulació al qual s’ha de afegir un dels altres 4 blocs:

Comptabilitat Financera I

Economia Política

Comptabilitat Financera II

Estadística Econòmica

Introducció al Dret

Dret Mercantil

Introducció a l’Economia de l’Empresa

Microeconomia

Informàtica Aplicada a la Gestió d’Empresa

Macroeconomia

Bloc 1.-Tècnic Universitari en Comptabilitat i fiscalitat

Hisendes Territorials

Comptabilitat Financera i de Societats

Sistema Fiscal I

Sistema Fiscal II

Sistema Fiscal III

Comptabilitat de costos

Anàlisis comptable

Anàlisi Economicofinancer per la PYME 6

Bloc 2.-Tècnic Universitari en Finances Empresarials

Anàlisis de les Operacions financeres I

Anàlisis de les Operacions financeres II

Mercats financers I

Finances Empresarials I

Finances Empresarials II

Mercats financers II

Gestió d’Entitats Bancàries

Empresa Familiar

Anàlisi Economicofinancer per la PYME

Bloc 3.-Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans

Organització i Administració de Empreses

Direcció Estratègica de Recursos Humans

Dret del Treball

Dret de la Seguretat Social

Estratègies de negociació empresarial

Selecció de Personal

Prevenció de riscos laborals

Gestió de qualitat en l'empresa

Empresa Familiar

Bloc 4.-Tècnic Universitari en Gestió de la Petita i Mitjana Empresa, Familiar i de Comerç

Sistemes d’Informació Electrònica

Economia i Màrqueting de l’Empresa Turística

Màrqueting I

Màrqueting II

Comerç Electrònic i Màrqueting per Internet

Creació i Direcció de’Empreses de Base Tecnològica

Sistema Fiscal III

Economia Balerar

Empresa Familiar

Anàlisi Economicofinancer per la PYME

Tècniques de Comerç Exterior per la PYME

Precio a consultar

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación